Посланици

Дунав вече не е граница, тя е обща река и ние имаме доста идеи как да я използваме