Така е наречена изложбата с италианска тематика, представена от Националната галерия и Италианския културен институт в София на 30 януари в Двореца.

Софийската публика може да я види там до 26 април 2020 година.

Изложбата „Италия. (Не)видимите истории“, курирана от Доминик Лора и Микол ди Верол, се организира от Glocal Project Consulting в сътрудничество с Римския централен институт за демоетноантропология, с научната координация на директора на института - Леандро Вентура, и неговия екип.

През 2003 г. ЮНЕСКО, чиято основна цел е прилагането на мерки, насочени към насърчаване на предаването на нематериалното културно наследство през поколенията, създава Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство, която по-късно, през 2007 г., е ратифицирана и от Италия. Това наследство не се ограничава само до паметници и колекции от предмети, а също така включва традиции или живи изрази, наследени от нашите предци и предадени на нашите потомци, включително устни традиции, сценични изкуства, социални практики, ритуали, празнични събития, знания и практики, свързани с природата и вселената, както и знания и умения, насочени към производството на традиционни занаятчийски изделия. Нематериалното културно наследство обхваща и устните традиции и изрази, които включват социокултурни, театрални и сценични изкуства, традиционни занаяти, приготвяне на храна и по-общо – древни знания за природата и вселената. Поддържането на тези практики живи е от изключителна важност, тъй като те характеризират и определят времето, пространството и най-важното - паметта на хората и регионите по целия свят.

В този контекст нематериалното наследство често представлява източник на творчески търсения за съвременните художници.

„Италия. (Не)видимите истории“ преразказва кодирани записи на истории и неписани спомени, интерпретиращи нематериалното наследство като културен коридор, като корпус от знания и умения и като експресивно многообразие, което в индивидуален, регионален и в национален мащаб съставя човешката мозайка от това, което наричаме италианско или италианщина.

Проектът е замислен като мултисензорно пътешествие в сърцето и душата на италианците, артикулирано и осъществено като невидима нишка на Ариана, целяща да ни отведе в лабиринта на нашето безгранично човешко и културно наследство, между минало, настояще и бъдеще. Експозицията предлага на зрителя полифонично визуално-звуково потапяне, което варира от известни шествия до документални филми за традиционната италианска кухня и музика. Визуалният маршрут е изпъстрен с етнографски предмети все още не археологически, но вече не и съвременни – свирки, игри, оброчни плочки, обикновени прибори за хранене, табели за сергиите на улични продавачи. Те предават уникалното усещане за непрекъснатост, носят голям и любопитен разказвателен потенциал, който ни помага да възприемем и разкрием минали гласове и истории.

Изложбата представлява едно голямо културно пътешествие „2.0“ – пътуване, осъществено чрез визуалния, критичен и разказвателен опит на редица произведения на изкуството, създадени от 15 съвременни италиански майстори, които са вдъхновени както от нашите традиции, така и от нашето настояще в представата си за възможно бъдеще, размишлявайки върху това какво означава да си гражданин на държава, в която – според писателя Алдо Палацески – „само миналото е истински актуално“. Всички художници, които участват в това забележително колективно събитие, изправени пред физическите и духовните аспекти на нашето нематериално наследство споделят дълбоко разбиране за традицията. Изложбата има за цел да насърчи активното участие на зрителя в пътешествие, което се развива като пътешествие извън времето.

Художници: Томазо Кашела, Гайа Скарамела, Флавио Фавели, Дарио Гибаудо, Силвия Джамброне, Мария Лай, Франческо Лаурета, Давиде Моналди, Луана Перили, Рокси в кутията (Roxy in the box), Маринела Сенаторе, Анджело Маринели, Джузепе Стампоне, Серджо Туминело, Дзаелия Бишоп

Организация: Glocal Project Consulting ООД, Рим

С подкрепата на: Централен институт за демоетноантропология, Министерство на културното наследство и културните дейности, Рим

В сътрудничество с: Музей на Римската цивилизация – Министерство на културното наследство и културните дейности, Рим

Куратори: Доминик Лора, Микол ди Вероли

Аудиовизуална концепция: Open Lab Company ООД, Рим

Видео: Франческо де Мелис

Научна координация: Леандро Вентура, Стефания Балдиноти, Анна Сикуредза

Материалът е предоставен от Националната галерия.