Ензимната добавка „Елфуел“ пести от разхода на гориво на автомобила и намалява замърсяването на въздуха.

С нея икономисваме поне 10% от горивото, а при по-новите модели - дори 15%. А екологичните ползи при използването й са впечатляващи.

„Елфуел“ е добавка, която доставя атомен кислород в течните горива на моторните превозни средства в процеса на горене. Тя се получава от природни растителни продукти след специфична трансформация посредством активното участие на ензими.

„Елфуел“ е единствената, сред многото добавки на пазара, която е на ензимна основа. Всички останали са различни смеси на органични химични разтворители.

Какво представляват ензимите? Това са продукти на синтеза на клетките от всички живи организми – животински и растителни. Свойствата им са да катализират, разкъсват, преместват и събират различни молекули в химични групи, като създават нови съединения. Пример: Растението Бъз – зелените му зърнести плодчета са отровни, поради съдържащите се в тях токсични алкалоиди. В процеса на зреене, посредством ензими, отровните алкалоиди се разграждат и биотрансформират в полезни гликозиди. Благодарение на този процес тъмните узрели плодчета вече са безвредни и полезни.

Подобна биотрансформация се извършва в процеса на производство на добавка „Елфуел“, където ензими разкъсват и разграждат сложните молекули от органични природни съединения на по-прости вещества и кислородосъдържащи остатъци.

Поставена в горивото, ензимната добавка „Елфуел“ внася допълнителни кислородни атоми, които подобряват процеса на горене и водят до по-пълното изгаряне на въглеводородните горива.

Това се доказва и от направените лабораторни изследвания. Те са извършени от лаборатория „ХЕСПА“, която е регистрирана, сертифицирана и лицензирана лаборатория съгласно националните и международните стандарти.

Резултатите от лабораторните измервания са впечатляващи:

       - с 83% се намаляват неизгорелите въглеводородни емисии в отходните газове. Това намалява осезаемо токсичността на тези отходни газове, а оттам намалява и замърсяването на въздуха;

       - с 33% се намалява силно токсичния въглероден оксид, който блокира усвояването на кислород от хемоглобина;

       - със 17% се намаляват азотните оксиди, които се свързват с кислорода от атмосферата и образуват силно отровния киселинен азотен диоксид;

       - с 15% се намаляват фините прахови частици, много силен канцероген.

Освен това при използване на добавката „Елфуел“:

       - Увеличената мощност след пълното изгаряне в горивната камера води до чувствителна икономия на гориво, което подобрява финансовия разход с минимум 10%. Тази икономия бе установена от няколко австрийски фирми, ползвали добавката. А българската спедиторска фирма Бомар Спед Транс ООД доказа 12% намаляване на разхода на гориво в собствения си автомобилен и камионен парк;

       - Вследствие на доброто изгаряне, при използване на добавката „Елфуел“, се увеличава мощността на двигателя и детонационната му устойчивост;

       - Подобрява се студеният старт и запалването на двигателя;

       - Намалява се детонационният шум от двигателя;

       - Редуцира се отлагането на сажди и образуването на смолисти отлагания, което помага на EGR клапана и PDF филтъра да имат двойно удължен срок на експлоатация. Това чувствително намалява финансовия разход по поддръжката им.

Всеки един от нас е предпазлив, когато се появи нов продукт, чиито качества не познава. В лаборатория „СИД 1“ – акредитирана лаборатория за изпитания и контрол на течни горива, е направен анализ с проби на бензин и дизел „с“ и „без“ добавката. Изследванията показват, че прибавянето на „Елфуел“ в резервоара не променя качеството на горивото по българските стандарти и контролираните параметри са в нормалните граници.

Всъщност промяната е в горивния процес вътре в горивната камера и се дължи на наличието на кислородни природно свързани атоми.

Ензимната добавка „Елфуел“ има разрешение за производство от Районната инспекция за опазване на околната среда и водите /РИОСВ/ - гр. Пазарджик. Тя се произвежда от българо-австрийската фирма ИАНПИРОС ООД.

Ензимната добавка „Елфуел“ вече има своите клиенти и ползватели на българския и европейския пазар в лицето на: клиника Dr. med. Univ. MARIELA  YANTSCHEVA Allgemeinmedizin Praxis am Augarten, Marinaled GmbH, НФИОНИКС  ЕООД , ЛИЛИЕЛИ  ЕООД, Бомар Спед Транс ООД, ГЛД ГРУП ООД и други.

Снимка: „Дипломатически спектър“. На нея: създателят на ензимната добавка „Елфуел“ Румяна Христоскова, химик и фармацевт