Обръщение на Н. Пр. г-жа Мариам Афтаб, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Пакистан в Република България, по повод националния празник на страната

23 март е важна дата в историята на нашата нация. На този ден, през 1940 година, е приета историческата Резолюция от Лахор, в която мюсюлманите от субконтинента, под ръководството на Quaid-i-Azam („Великия лидер“) Мохамед Али Джина, изразяват решимостта си да изградят отделна родина за себе си - Пакистан. От името на посолството на Пакистан в София бих искала да поздравя всички мои сънародници с нашия национален празник и да се присъединя към тях в потвърждаването на ангажимента да работим заедно, за да изведем страната ни напред по пътя на мира, прогреса и просперитета, както е предвидено от нашите бащи-основатели.

Разположена по протежението на древния Път на коприната, на мястото, където се срещат Южна, Централна и Западна Азия, Пакистан е млада държава, на чиято територия са били люлките на две древни цивилизации - цивилизацията на долината на Инд по бреговете на великата река Инд и цивилизацията Гандхара, която е процъфтявала в Северен Пакистан. Днес Пакистан е страна с разнообразна география, с високи планини, плодородни равнини, обширни пустинни пейзажи и красиво, непокътнато крайбрежие на океана. Тя е изобилна кошница, изплетена от различни култури, езици, обичаи и изкуства. Тя е и модерна демократична ислямска държава с младо и динамично население, бликащо с таланти и идеи във всички области, от науката и технологиите до изкуствата, медицината и спорта.

Процъфтяващата и жизнена икономика на Пакистан се основава на селското стопанство, но се индустриализира бързо, като се фокусира върху текстила, кожите, спортните стоки, хирургическите инструменти и други. Разрастващата се средна класа на страната я превърна в един от ключовите развиващи се пазари в Азия. Правителството на Пакистан прие политики на приватизация, либерализация и дерегулация на икономиката, за да насърчи преките чуждестранни инвестиции. Инвестиционната политика на Пакистан за 2020 година е формулирана за насърчаване на благоприятна за инвеститорите среда с акцент върху по-нататъшното отваряне на икономиката. Тя допуска чуждестранен собствен капитал до 100%, без ограничения за парични преводи, технически и франчайз такси, дивиденти, капитал и печалби.

Пакистан и България имат многогодишна традиция на дипломатически отношения, датиращи от 1965 година. България е важен партньор за Пакистан в Европа. Тя е най-близката до нас държава от ЕС в географско отношение и ние ще се радваме на бъдещо укрепване на връзките, особено в областта на икономиката и търговията, образованието, културата и туризма. За тази цел посолството работи в тясно сътрудничество с българското правителство и редица български институции, включително Българската търговско-промишлена палата, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската академия на науките, Българската телеграфна агенция, университети, институти, форуми и други. Това е прекрасно и обогатяващо преживяване както по отношение на инициативите, по които работим, така и по отношение на приятелствата, които създаваме като част от процеса, както на лично, така и на професионално ниво. Очаквам с нетърпение да надграждаме върху тези здрави основи и през останалата част от престоя ми в тази красива и исторически богата страна.

Снимката е предоставена от посолството на Ислямска република Пакистан в Република България.