Обръщение на Н. Пр. г-н Йорам Елрон, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в Република България, по повод националния празник на страната

На 15 април е Йом Ацмаут, ден, на който ние празнуваме с голяма гордост нашата национална свобода. Независимостта на Израел е сбъдването на двехилядолетната мечта - да се завърнем в историческата ни родина. Наша обща надежда, която оцелява две хилядолетия, за да видим тази мечта осъществена.

Отбелязвайки 73 години независимост, можем и трябва да се гордеем с нашите постижения. Въпреки предизвикателствата и трудностите, ние успяхме да вдъхнем живот на една безплодна земя и да изградим жизнена и модерна нация.

Както е казал еврейският поет Шаул Черниховски: „Човекът не е нищо друго освен отражение на родния си пейзаж“. Днес, само седем десетилетия след създаването му, този „пейзаж“ включва модерна нация, изградена върху силни демократични основи. Разполагайки с оскъдни природни ресурси, ние се насочихме към човешкия капитал и станахме световни лидери в много области. Израел се превърна в нация новатор, водеща в иновациите и високите технологии. Затова е напълно естествено, че днес се намираме в челните редици на технологичните решения в борбата с коронавируса.

Всички тези постижения станаха възможни, докато ние успешно приемахме милиони имигранти от Европа, Близкия изток, бившия Съветски съюз, Етиопия и други.

На този ден е важно да се подчертаят и специалните връзки между Израел и еврейските общности в целия свят, с които се гордеем и за които физическата дистанция няма значение. Тук, в България, животът на еврейската общност наистина е много пълноценен.

За мен е привилегия да бъда посланик на Израел в България, с която имаме силни дългогодишни връзки на приятелство. България е съюзник и приятел. Използвам случая да благодаря на България за последователната и твърда подкрепа за Израел в международни форуми, за което сме й изключително признателни. Ние сме ангажирани да задълбочим и разширим този съюз още повече.

Щастливи сме, че станахме свидетели на изпълнението на думите на израилските пророци, защото сме от поколението, което е благословено да съпреживее възраждането на еврейската държава в нашата древна родина.

Да живее приятелството между израелския и българския народ.

Материалът е предоставен от посолството на Държавата Израел в Република България. На нея: Н. Пр. г-н Йорам Елрон, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в Република България