Обръщение на Н. Пр. г-н Мачей Шимански, извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България, по случай националния празник на страната

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели на  Полша,

Преди 230 години, на 3 май 1791 година, е приета първата модерна писмена конституция в Европа и втората в света – полската. Приемането на този важен закон от заседаващия във Варшава Велик сейм на Жечпосполита на двата народа, обединяваща Полша и Литва в една държава, е мащабен прелом с историческо значение. Наследството на Конституцията от 3 май, идеята за системата на управление, която тя съдържа, както и посланието за свобода и демокрация представляват изключително важна част от европейските постижения. Затова отбелязването на 230-ата годишнина от приемането на тази конституция е вдъхновяващ празник.

За автори на Конституцията от 3 май се смятат полският крал Станислав ІІ Август, великият литовски маршал Игнаци Потоцки и Хуго Колонтай, духовник и философ. Документът е вдъхновен от политическата и обществена мисъл на Европейското просвещение и Американската конституция от 1787 година. Той включва 11 члена, които изграждат основите на тогавашната модерна държавност. Първият член определя римокатолическата религия като доминираща, но същевременно регламентира свободата на вероизповеданието и религиозните практики на другите религии. Член V от Конституцията разделя властта на законодателна, изпълнителна и съдебна. Сеймът от две камари приема законите; изпълнителната власт трябва да бъде в ръцете на краля и Пазителите на закона; съдебната власт - в ръцете на независимите съдилища. По-важен от отделните членове обаче е принципът, съдържащ се в Конституцията: „Цялата власт на човешкото общество произтича от волята на народа“. Авторите на основния полски закон смятат, че правителството трябва да служи не на интересите на малък кръг хора, а да работи за доброто на целия народ.

Днес Конституцията от 3 май се смята от поляците за едно от преломните исторически събития в историята на страната. Затова искам да споделя с вас голямата си гордост и радост по повод 230-годишнината от приемането на този документ. Това е важен ден за поляците и литовците, за всички народи от Централна и Източна Европа, допринесли за постиженията на някогашната Жечпосполита. Това е наш общ празник и общо вдъхновение.

Снимките са предоставени от посолството на Република Полша в Република България.

Горе: Н. Пр. г-н Мачей Шимански, извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България

Долу: Плакатът за документалната изложба „Конституцията от 3 май 1791“, организирана по повод 230-годишнината й от Посолството на Република Полша и Полския институт в София. Експозицията е от 9 табла, разказващи за приемането на първата в Европа и втората в света модерна писмена конституция; съдържащи факсимилета от документа, държавния печат, известната картина на Ян Матейко за този исторически момент, първите полски и чужди печатни издания на основния закон. Изложбата може да бъде разгледана до 1 юни 2021 година в Полския институт.