Обръщение на г-н Ахмед Мохамед Али Шаммер, управляващ Посолството на Република Йемен в Република България, по случай националния празник на страната

22 май 1990 година отбелязва исторически поврат в историята на Йемен и представлява изключително йеменско постижение, пред което целият свят изразява възхищение и уважение и го благославя, тъй като двете части на Йемен се обединяват и наложеното разделение - от колониалната епоха над южната част на родината и от реакциония имамски режим над северната част, е премахнато, а върховната цел на двете революции - Септемврийската през 1962 година и Октомврийската през 1967 година, е постигната, мечтата на йеменския народ, неговите надежди, стремежи и борби се превръщат в реалност на тази дата.

Това е предвидено по-рано в конституциите на двете части на Йемен, като преамбюлът на Конституцията на Народна демократична република Йемен започва с думите: „Нашият народ се бори храбро и в двете части на страната, рамо до рамо, за да победи алчните нашественици в неговата земя, както срещу реакционния имамски режим в северната част на родината, така и срещу колониализма, феодализма и султанското управление в южната част на страната“. Това е живият израз на единството на йеменския народ и йеменската земя.

Йеменският народ запали искрата на революциите от 26 септември и от 14 октомври и постигна независимост на 30 ноември 1967 година.

Всичко това потвърждава, че въпреки неестествените условия при изкуственото разделение на земята и народа на Йемен, борбата и в двете части е диалектически свързана в своята сплотеност и единство не само срещу заговорите против родината, но и за окончателното избавление от разделението и за възстановяването на нормалната обстановка, изразяваща се в демократичното единство на Йемен.

За съжаление, този повод идва, докато моята страна страда от войната, причинена от военния преврат на милициите на хутите и наложения от тях контрол върху йеменската политическа столица на 21 септември 2014 година. Това събитие представлява преврат срещу Конференцията за националния диалог, преврат срещу основите на държавата, нейната легитимност, нейните политически, икономически и социални константи и преврат срещу историята, културата, ценностите и принципите, в които хората в Йемен вярват, преврат срещу политическия плурализъм, срещу свободната икономическа система и социален ред, основани на принципите, приети от ООН: равенство, справедливост, мирно предаване на властта, справедливо разпределение на ресурсите и гаранция за политически, икономически и социални права и равни възможности за йеменския народ.

Подкрепяните отвън хутски милиции гледат на националното единство като на реална заплаха за техния проект и расистки династични идеи и на практика обявяват своя кървав план, основаващ се на тезата, че Бог е делегирал на определена династия да управлява страната. Те използват човешките и материалните ресурси в служба на техния проект, за милитаризиране на държавата и обществото, като налагат своя план чрез сила и гнет, отричайки другия, преследвайки го и конфискувайки му правото на избор, свобода и демокрация.

От септември 2014 година правителството на Йемен се отнася положително към всички усилия и призиви за мир, към всички хуманитарни инициативи, изхождайки от своята отговорност към хората, опазването на отечеството, на неговата сигурност и стабилност, предотвратяването на по-нататъшната разруха, намаляването на последиците от войната.

Въпреки всичко това терористичните хутски милиции настоятелно пропускат всяка реална възможност за мир и отхвърлят всички международни, на ООН и регионални инициативи, последната от които бе тази на Кралство Саудитска Арабия, а преди нея бе призивът на президента на САЩ и на новата американска администрация за прекратяване на войната в Йемен, като хутите продължават ескалацията, изстрелвайки балистични ракети и безпилотни летателни апарати срещу цивилни цели както в Йемен, така и в Саудитска Арабия.

Неотдавнашната военна ескалация в провинция Мариб, която е приютила 2 милиона разселени лица, въпреки всички международни и на ООН призиви за прекратяване на огъня доказва, че тези милиции не приемат мирно политическо решение, основано на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, на препоръките на Конференцията за национален диалог и инициативата на Съвета за сътрудничество в Залива. Те не са загрижени за страданията на йеменския народ и следват външен план.

Отправям благодарност към българското правителство за неговата твърда позиция в подкрепа на законното правителство в политически и хуманен аспект, за подкрепата на единството и независимостта на Република Йемен и отхвърлянето на преврата, за неговата силна подкрепа на усилията на ООН и Европейския съюз за намирането на цялостно мирно политическо решение в съответствие с международните резолюции и особено Резолюция № 2216 на Съвета за сигурност на ООН. Правителството и народът на Република Йемен ценят тази твърда позиция, въплъщаваща история на стабилни и отличителни отношения между двете приятелски страни, като нашата страна е първата приятелска страна на България в Арабския полуостров, а първият арабски президент, посетил България през 1964 година, е йеменският президент Абдула Ал-Салал. Тези отношения се отличават със сътрудничество и обхващат различни сфери – политическа, икономическа, военна, сигурност. Включват и секторите на медицината, селското стопанство, науките, търговията. Правителствата на двете страни желаят да запазят връзките на приятелство и сътрудничество в името на благополучието, просперитета и напредъка и в интерес на двата приятелски народа.

По този велик повод бих искал да отправя най-сърдечни поздравления към всички йеменци в страната и в чужбина и да изкажа благодарност на президента на Република България Н. Пр. г-н Румен Радев, на българското правителство, на техни превъзходителства министър-председателя ген. Стефан Янев и министъра на външните работи г-н Светлан Стоев за топлите им поздравления към министър-председателя д-р Маин Абдулмалик Саид и д-р Ахмед Ауад бин Мубарак, министър на външните работи, както и на всички, които изпратиха поздравления до нашата дипломатическа мисия по случай националния празник.

Материалът е предоставен от Посолството на Република Йемен в Република България. На снимката: г-н Ахмед Мохамед Али Шаммер, управляващ посолството