Обръщение на Н. Пр. г-н Александр Лукашевич, извънреден и пълномощен посланик на Република Беларус в Република България, по повод националния празник на страната

На 3 юли в Република Беларус се отбелязва Денят на независимостта. На този ден през 1944 година по време на операцията „Багратион“ Минск е освободен от немско-фашистките окупатори. Това е знакова дата за всеки жител на нашата страна. По време на войната са загинали три милиона беларуси, 209 града са разрушени, над 9 хиляди села са унищожени.

Но въпреки унищожената земя и геноцида (нацистите създават над 260 лагера на смъртта и други места на масово унищожение, в пъти повече в сравнение с която и да е друга страна), нашествениците не успяват да сломят духа на беларуския народ. Разгръща се най-голямата в Европа партизанскa съпротива, която две години след началото на окупацията контролира половината територия на страната. В следвоенния период също е извършен немалък героичен трудов подвиг - разрушената страна е възстановена и значително увеличава своя икономически потенциал.

Днес Беларус е суверенна европейска страна с развит икономически и социален модел. Продукцията на беларуската промишленост се изнася в десетки страни. Беларус е един от най-големите износители на калиеви торове в света, заема 30% от световния пазар на минни самосвали и около 10% от пазара на трактори и комбайни. Между другото, точно в България е сформиран най-големият в Европа парк на тежкотоварни автомобили „БелАЗ“. Беларуските вузове стабилно влизат в рейтинга на най-добрите учебни заведения, а специалистите с беларуски дипломи са търсени по целия свят.

Беларус води самостоятелна, мирна външна политика, активно си сътрудничи със стратегически съюзници и задгранични партньори в разни части на земното кълбо, явява се един от инициаторите и активни участници в регионални и интеграционни структури и проекти, има съществен принос в укрепването на международната безопасност и стабилност.

България е една от първите страни, с които Беларус установява дипломатически отношения. Но нашите страни и народи се познават много по-отдавна. Обединяват ни дълбоките славянски корени, православието, кирилицата. Беларусите са сред тези, които се сражават за Освобождението на България от османско иго, а по времето на Съветския съюз ние тясно си сътрудничихме в областта на промишленото производство и в преработването на селскостопанска продукция. И макар че по обективни причини ние избрахме различни пътища и различни съюзи, приятно ми е да отбележа, че беларуско-българските отношения винаги са се развивали на принципа на взаимно уважение и конструктивно сътрудничество.

Следващата година се навършват 30 години от установяването на дипломатическите отношения между Беларус и България. Към тази дата ние подхождаме с натрупан сериозен потенциал в двустранното сътрудничество.

През последните години имаме в актива си срещи на ниво членове на правителствата, в това число и първата в историята на нашите двустранни отношения официална визита на министъра на външните работи на Беларус в България. Ние поддържаме динамичен и разнопланов междупарламентарен диалог. Стабилно се развиват търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество, бизнес-контактите, взаимодействието в областта на културата и в хуманитарната сфера.

Съществен потенциал за развитие на целия спектър на двустранните отношения е заложен в регионалното сътрудничество, вече има 46 споразумения, свързани с побратимяване между области и градове в Беларус и България. Между другото, през май тази година делегация от област Пловдив посети Брестската област в Беларус и се установиха побратимски връзки с беларуските градове Столин и Жабинка.

В същото време, за огромно съжаление, преувеличената реакция на Запада относно събитията в Беларус и продължаващият неоснователен санкционен натиск върху страната не допринасят за създаването на атмосфера на доверие и разбиране, която е необходима за бъдещото развитие на беларуско-българския диалог.

Но аз гледам оптимистично към бъдещето на нашите отношения и вярвам, че разумът ще надделее сред европейските служители и ние с общи усилия ще успеем ефективно да реализираме натрупания потенциал в двустранното ни сътрудничество за доброто и просперитета на нашите страни и народи.

Снимката е предоставена от посолството на Република Беларус в Република България. На нея: Н. Пр. г-н Александр Лукашевич, извънреден и пълномощен посланик на Република Беларус в Република България