Обръщение на Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в Република България, по повод националния празник на страната

Мароко днес е просперираща и обединена държава

На 30 юли 2021 година, националният празник на Кралство Мароко, се чества 22-годишнината от възкачването на Негово Величество крал Мохамед VI на трона на славните му предци.

Подобно на много дипломатически мисии, акредитирани в България, в този специфичен период, белязан от пандемията COVID-19, няма да има традиционен прием, организиран от Посолството на Кралство Мароко в Република България, както и в Република Северна Македония.

Бях назначена за посланик на Негово величество крал Мохамед VI в тази прекрасна страна преди повече от четири години. Още с пристигането си в България бях впечатлена от красивата природа на тази прекрасна страна, приятелството на българския народ и отличните отношения между Мароко и България. Затова бих искала да кажа, че имам късмет да работя в България като посланик, за да продължа да популяризирам мароканско-българското партньорство и двустранното сътрудничество в услуга на взаимните интереси на нашите два народа.

Мароканският празник на Трона е възможност да погледнем назад към събитията, свързани с нашите двустранни отношения, основаващи се на 60-годишната история на дипломатическите ни отношения. Всъщност, от установяването на дипломатически връзки между Мароко и България, двете ни страни се радват на дългогодишни отношения на сътрудничество, затова трябва да се гордеем с напредъка, постигнат в областта на политиката, икономиката, културата, образованието, както и в много други области. Връзките на доверие, които Мароко и България са успели да създадат, са белязани от голяма зрялост. Въпреки пандемията COVID-19, 2021 е изключителна година - Кралство Мароко и Република България отбелязват 60-годишнината от установяването на своите дипломатически отношения, които са се развили значително на политическо, социално-икономическо и културно ниво, благодарение на политическата воля и смелостта на нашите лидери, на неизменното придържане към принципите на равенство, взаимно уважение и взаимна изгода на правителствата на двете ни държави, както и на неуморния дух на мароканския и на българския народ.

Искам да се възползвам от възможността, за да благодаря на нашите български приятели, които винаги са подкрепяли развитието на приятелството и партньорството между Мароко и България. Дълбоко съм убедена, че връзките на ползотворно сътрудничество, които обединяват нашите две нации, ще продължат да укрепват и да се разширяват в нови сектори. Доволна съм да отбележа, че и двете страни са важни партньори помежду си в много области. Мароко и България споделят едно и също желание за икономически просперитет и социална стабилност. Те уважават суверенитета и териториалната си цялост и се подкрепят в усилията за постигане на икономическо развитие и социален прогрес, в съответствие с условията на собственото им национално ниво на развитие. Водена съм от амбицията да полагам съвместни усилия с българското правителство, както и с други представители на българското общество, за насърчаване по-нататъшния напредък в нашите двустранни отношения.

Мароко, считайки, че мирът и стабилността предполагат баланс на интереси между хората и държавите, избра различието в своите двустранни, регионални и международни партньорства, което е стратегически избор в бързо променящия се свят, но което не означава отказ на държавата ни от нейните традиционни съюзници, към които тя продължава да спазва своите ангажименти. Благодарение на далновидната визия на Негово Величество крал Мохамед VI, страната ни се ангажира с политическа реформа и защита на правата на своите граждани. Мароко не само изгражда по-демократична и приобщаваща, но и по-просперираща и мирна нация.

В Мароко вярваме, че демокрацията е най-добрата форма на управление, която сме създали. Кралството е постигнало напредък, но все още има много работа, защото в условията на демокрация винаги има какво да се прави. Тази година в Мароко има парламентарни избори, които ще могат да потвърдят статута му на най-успешната многопартийна демокрация в Африка и ще могат да допринесат за стремежите му да играе водеща роля на този континент, насърчавайки демокрацията и мира. Ние сме убедени, че тези избори, на които ще бъдат поканени международни наблюдатели, включително неправителствени организации и журналисти, са възможност за страната да поднови вярата в себе си и в способността си да избира сама. В съответствие с политическата воля на Негово Величество крал Мохамед VI и стремежите на мароканската нация, Кралството предприема различни инициативи за социално-икономическо израстване, както и инициативи за укрепване на демократичните институции в страната. Тези усилия получиха широка подкрепа както у нас, така и в братските страни по света, въпреки желанието на недоброжелателите, опитващи се нарочно и напразно, с помощта на "фалшиви новини", да осуетят усилията на Кралството и да опорочат имиджа му.

Освен това, благодарение на ръководството на нашия велик монарх, Мароко полага сериозни усилия за подобряване на отношенията със съседните страни, особено с тези от африканския континент, в рамките на сътрудничеството Юг-Юг. Мароканският интерес е да наблюдава как други страни растат и просперират и с какво допринасят за световния мир. Нещо повече, в 22-ата си реч пред нацията в Деня на трона, Негово Величество Кралят повтори, в дух на обединение, искрения си ангажимент, че "Мароко се ангажира да продължи своите истински усилия за укрепване на сигурността и стабилността в своето африканско обкръжение и средиземноморските европейски държави, и по-специално в тези в съседство на Мароко", като по този начин призова някои съседни държави, обсебени от антагонизъм, да "работят заедно и без условия за установяване на двустранни отношения, основани на доверие, диалог и добросъседство", като същевременно осъждат "затвореното мислене, засилено от вредното влияние на неистините, предавани от някои медии".

Тъй като всички споделяме този свят и трябва да работим заедно, за да го опазим, Мароко допринася и за решаването на глобалните предизвикателства. Най-важното е, че държавата и обществото показаха нулева толерантност към екстремизма и тероризма и че нацията ни е решена да унищожи тази заплаха веднъж завинаги. Въз основа на този непоколебим ангажимент се извършват решителни действия от страна на нашите доблестни въоръжени сили за премахване на заплахата от екстремизъм и тероризъм във всичките им форми. В тази връзка трябва да отдадем особена почит към работата на службите за сигурност за тяхната решаваща роля в предвиждането и побеждаването на терористични проекти, особено в регион, белязан от опустошителната терористична епидемия и други глобални предизвикателства като изменението на климата и миграцията. Заслугата на националните ни служби е такава, че техните спасителни действия направиха възможно да се защити не само Кралството, но и много страни в други региони от терористичната заплаха, превърнала се в световна човешка трагедия.

Освен това Мароко, което от десетилетия е ангажирано с международните усилия за поддържане на мира, играе все по-важна роля в посредничеството при конфликти в съседство и за защита на конституционния ред и върховенството на закона, благодарение на своите мироопазващи сили в рамките на ООН, които отдадоха почит на Мароко в това отношение, както и на мароканските миротворци и техните семейства, и на жертвите, дадени за световния мир и сигурност.

Силно със своето културно многообразие, своята историческа и религиозна легитимност, днес Мароко предлага модел на съюз между цивилизациите като защита срещу затварянето в себе си, срещу мракобесието, екстремизма и нетолерантността.

Наистина, изправено пред настоящата ситуация, белязана от разделение и войни, Кралството продължава да играе водеща роля в насърчаването на диалога между народите, религиите и цивилизациите, като целта е да се насърчи и укрепи мирното съжителство и съвместния живот между културите и народите.

Нека работим за нашите общи интереси, нека консолидираме нашите общи ценности, нека укрепваме мостовете на общуване и познание в полза на нашите народи и на човечеството като цяло!

Обичам България и българите и им желая мир, просперитет, успех и щастие.

Бог да благослови Мароко!  Бог да благослови България!

 

Снимка: „Дипломатически спектър“