Обръщение на Н. Пр. г-н Армен Едигарян, извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България, по повод националния празник на страната

30-годишнината от независимостта на Армения: изключителна дата за хилядолетната цивилизация

На 21септември 2021 година Република Армения отбелязва 30-годишнината на независимостта си. Преди 30 години, на този ден, 99% от гласовете на националния референдум бяха дадени за независимост от Съветския съюз и за създаването на свободна, демократична и социална държава.

Армения има хилядолетна история, през която арменският народ развива своята уникална култура и цивилизация. Тя е първата държава в света, приела християнството като официална религия през 301 г. сл. Хр. Друг крайъгълен камък в ранната средновековна история е създаването на арменската азбука през 405 г. сл. Хр., с което започва Златният век на арменската литература и историография. С възхода на Арменското киликийско царство през XII век започва Сребърната ера на арменската цивилизация, която продължава дори след падането на кралството през 1375 година. Първата република Армения е оцеляла за по-малко от две години - от 1918-та до 1920 година.

След трагичната война миналата година, усилията на Армения са фокусирани към стабилизиране на ситуацията и установяване на траен мир в региона. В резултат на предсрочните парламентарни избори, през юни 2021 година, беше сформирано ново правителство на Република Армения и беше приета нова правителствена програма за предстоящите пет години. Тя ясно заявява ангажимента на арменското правителство да започне нова ера на мирно развитие на страната и региона, както и дългосрочната му стратегия да допринесе за регионалния мир, стабилност, сътрудничество.

Външната политика на Република Армения дава приоритет на по-нататъшното развитие и укрепване на сътрудничеството с международните партньори, включително с Европейския съюз, с който тя има силен международно-правен инструмент. В сила е Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство и съм доволен да спомена, че България бе една от първите страни, ратифицирали Споразумението през юни 2018 година. Армения е активен член и на Евразийския икономически съюз.

Ние високо ценим отношенията на приятелство, доверие и взаимно уважение, щастливо съществуващи между държавите Армения и България, както и между двата народа. Готови сме да насърчаваме връзките във всички сфери от взаимен интерес, включително политическия диалог, търговията и инвестициите. Готови сме да засилим още повече културните връзки и образователния обмен. И ние имаме добре установени институции и инструменти за това, включително Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на чието предстоящо заседание ще бъдем домакини на нашите български партньори, както и много програми за сътрудничество в различни области. Друга важна точка в нашата двустранна програма е развитието на по-широки регионални икономически и транспортни комуникации и инфраструктура.

Армения и България са решителни в ангажиментите си за по-задълбочено партньорство в областта на туризма, високите технологии, както и за сътрудничеството в областта на здравеопазването. Реализирането на директни полети между Ереван и София може да бъде силен положителен импулс за това.

Друг важен аспект на нашия политически диалог е парламентарната дипломация.

Армения и България активно си сътрудничат в различни международни формати и имат силна двустранна правна база, която продължава да се разширява и актуализира.

Арменската общност в България играе ролята на уникален мост в отношенията между двете държави и двата народа. Арменците се заселват тук преди XIV век, а след Геноцида през 1915 година, те получават убежище и шанс да оцелеят и да се развият на територията на България. Двата ни народа живяха заедно, установиха силно доверие и приятелство, както и най-дълбоки нива на междукултурен диалог. Има много видни имена на арменци, участвали в борбите за свобода на България в Балканските войни от началото на миналия век. Днес много представители на арменската общност са уважавани професионалисти в своите области, с което допринасят за просперитета и развитието на България.

В този специален ден за Армения искам да поздравя всички арменци, живеещи в Армения, Нагорни Карабах и по света, арменската общност в България и всички приятели на Армения.

По исторически шанс утрешният ден - 22 септември, е Денят на независимостта на Република България и по този повод искам да отправя най-топлите си поздравления и най-добри пожелания към нашите български приятели.

Снимката е предоставена от посолството на Република Армения в Република България. На нея: Н. Пр. г-н Армен Едигарян, извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България