Обръщение на Н. Пр. г-жа Бръндуша Йоана Предеску, извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България, по повод националния празник на страната

Скъпи приятели на посолството на Румъния,

На 1 декември румънците по света празнуват Голямото обединение от 1918 година, постижение на колективната воля на нацията за сбъдване на мечтата за обединение на всички румънски провинции под един флаг. По този повод отдаваме почит на храбростта на нашите предшественици, тяхната решителност, саможертви и мъдрост, с които са се борили за изпълнение на националните цели.

Измина повече от век от Голямото обединение и ето днес ние сме в единен, свободен, проспериращ и сигурен Европейски съюз, обвързани от общата надежда за по-добро бъдеще. Силни политически, икономически и културни връзки с нашите съседи, активно участие в консолидирането на Европейския съюз и евроатлантическата сигурност, една от най-динамичните и стабилни икономики в Европа, зачитане на върховенството на закона и правата на човека, високи стандарти на защита на националните малцинства, всичко това дава право на Румъния да гледа назад със задоволство и напред с увереност.

Споделеното пътуване за присъединяване към Европейския съюз и НАТО сближи Румъния и България още повече, а многобройните примери на дълбоко приятелство и солидарност между нашите народи през вековете свидетелстват за дългогодишните ни връзки.

Изключителна илюстрация за близките отношения между нашите народи е приносът на румънците за Освобождението на България. Героизмът на румънските войници на бойните полета при Плевен, Гривица, Рахова, Смардан и Видин и гостоприемството, проявено към българските революционери, които са били в изгнание в Румъния, са от изключително значение за осъществяването на националните стремежи на България. „В Румъния, в Румъния, гостоприемната земя на свободата! Там, след като раните му зараснат, той отново ще може да работи за България. Там може да диша свободно. На север, на север!“, пише патриархът на българската литература Иван Вазов, който сам е един от главните дейци на българското революционно движение, живял на север от Дунава.

През цялата история голямата река Дунав е била и остава не само артерия на живота, но и важна връзка между нашите страни. Освен търговията, инвестициите и туризма, където Румъния се откроява като един от основните партньори на България в Европейския съюз, сега сътрудничеството ни обхваща енергийната свързаност, инфраструктурните проекти, партньорствата между общините на река Дунав, Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния и много други. В същото време Дунав е воден път за създаване на връзки между хората, за насърчаване на културата и може би най-важното, за поддържане на ценности. Прозрачност, ефективни публични политики, укрепване на съдебната система, всичко това е част от институционалната рамка, която е от съществено значение не само за гарантиране на европейските ценности, но и за гарантиране на икономическото развитие, доверието на инвеститорите и разбира се, благосъстоянието на гражданите. Общностите на румънците в България и на българите в Румъния представляват важни мостове между нашите държави и следователно запазването и популяризирането на тяхната културна и езикова идентичност е от съществено значение.

Регионалното сътрудничество е от решаващо значение за осигуряване на стабилност, растеж и взаимосвързаност както у нас, така и в близост до нас, особено в Западните Балкани и Черноморския регион. Щастливи и благодарни сме, че България е ключов партньор в тези усилия.

През следващата година очакваме интензивни контакти и подновен диалог между румънските и българските власти, включително в рамките на предстоящата среща на високо ниво на Съвета за сътрудничество, в специален контекст, белязан от 30-годишнината от подписването на Договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство и от 145-годишнината от войната, довела до Независимостта на Румъния и Освобождението на България.

Като посланик на Румъния в Република България за мен е чест да допринеса, ​заедно с моя екип, за по-нататъшното развитие на нашите отлични двустранни отношения, за насърчаването на взаимното познание и разбирателство, за идентифицирането на нови възможности за сътрудничество, включително в икономическата област.

В този контекст бих искала да изкажа своята благодарност към Двустранната търговска камара България-Румъния (ДТКБР), Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП), както и към всички представители на румънски компании, действащи на българския пазар, за тяхната непрестанна подкрепа. Освен това бих искала да изразя своята признателност към всички румънци, живеещи в България, които популяризират имиджа и ценностите на страната и допринасят по един или друг начин за развитието на отношенията между Румъния и България.

Пожелавам им успех, здраве и просперитет и ги уверявам, че техният принос е високо оценен!

Честит празник, Румъния! Честит празник, румънци!

 

Материалът е предоставен от Посолството на Румъния в Република България.

Снимка: БТА. Фотограф: Владимир Шоков