Обръщение на Н. Пр. г-жа Лхагвасурен Саянаа, извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България, по повод националния празник на страната

Тази година Монголия празнува 2 231-вата годишнина от монголската държавност, 816-ата годишнина от Великата монголска империя, 111-ата годишнина от възстановяването на националната свобода и независимост, 101 -вата годишнина от Народната революция и 31-вата годишнина от Демократическата революция. Отбелязваме тези исторически дати като символ на нашата горда история и възраждане на основите на монголската държава, и като научаваме уроците от миналото, да допринесем за изграждането на модерна държавност, усърдно служейки за просперитета на всички монголци.

За да почетем големите ни исторически постижения, ние, монголците, отбелязваме ежегодно нашия държавен празник – Наадам, от 11 до 13 юли. Това е славен повод, който кара всеки един от нас да почувства същността на това да бъдеш истински монгол и събужда най-високо уважение към нашето богато наследство от културни и номадски традиции. Произлизайки от „Трите игри на мъжете“, Наадам е древна традиция за определяне на интелигентността, силата и ценностите на монголските мъже чрез борба, конни надбягвания и стрелба с лък. Затова с удоволствие отбелязвам, че Наадам е включен в Представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и е определен като „Световно културно наследство“.

В момента правителството на Монголия прилага „Нова политика за възраждане“, насочена към стимулиране на икономиката на фона на пандемията от COVID-19, осигуряване и укрепване на икономическата независимост и създаване на условия за изпълнение на дългосрочната стратегия за развитие на Монголия „Визия - 2050“. Тя предвижда шест групи предизвикателства: съживяване на граничните пристанища, съживяване на енергията, съживяване на индустриализацията, съживяване на градските и селските райони, съживяване на зеленото развитие и съживяване на ефективността на държавата. При прилагането на тази „Нова политика за възраждане“ Монголия следва мирна, независима и многостълбова външна политика и работи в тясно партньорство с всички нации, международни организации и инвеститори.

Изминаха 72 години от установяването на дипломатическите отношения между Монголия и Република България. Ние имаме традиционно приятелски и взаимноизгодни отношения, които успешно продължаваме да развиваме в областта на образованието, културата и селското стопанство. И все пак, има  много голям потенциал за разширяване на нашето сътрудничество и в други сектори на социалното, икономическото, научното и индустриалното развитие и аз приканвам нашите български приятели да проучим заедно възможностите, предоставени на Монголия в рамките на „Споразумението за партньорство и сътрудничество“ и сключената с Европейския съюз програма GSP+.

Честит Наадам на всички вас!

Снимката е предоставена от посолството на Монголия в Република България. На нея: Н. Пр. г-жа Лхагвасурен Саянаа, извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България