Иранският празник Ноуруз /иранската Нова година/, свързан с началото на пролетта и възраждането на природата, и тази година бе отбелязан на 21 март в София.

Този път това стана чрез откриването на изложбата „Персийската култура и история, отразена в специалните колекции на Националната библиотека“, като нейни организатори бяха Културното представителство към Посолството на Ислямска република Иран в София и Националната библиотеката „Св. св. Кирил и Методий“.

На събитието гостите бяха поздравени от г-жа Валентина Аксентиева, заместник-директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и от д-р Месуд Ахмади, културен аташе и съветник по културните въпроси в иранското посолство.

Самата изложба бе представена по-детайлно от г-жа Севдийе Али, архивист в отдел „Ориенталски сбирки“: „Еспозицията, озаглавена „Персийската култура и история, отразена в специалните колекции на Националната библиотека“ е представена тематично с тридесет и шест документа, експонирани в осем витрини, които представят богатството и многообразието на фондовете и колекциите ни.“ После тя подробно разказа за изложените уникални и редки документи и ръкописи, свързани с моменти от ирано-османските политически, културни и търговски връзки.

Гостите с интерес разгледаха наредените във витрините девет документа, два каталога, два сиджила, пет старопечатни книги и осемнадесет ръкописа на персийски език. Впечатление им направиха: документите на османотурски език, свидетелстващи за персийски дипломатически мисии в османската столица, за търговията с коприна и тютюн, внос от Персия, за персийски търговци, посетили панаира в Ески Джумая, днешния град Търговище; учебниците по персийска граматика за османски прогимназиални училища; двата библиотечни каталога на Самоковската обществена  библиотека, чиито книжен фонд е част от ръкописната и от старопечатната колекции на Националната библиотека; речниците. Особен интерес предизвика витрината с двата ръкописа на астрономически таблици. Илханските астрономически таблици на Насир ад-дин Абу Джафар Мухаммад б. Мухаммад б. ал-Хасан ат-Туси (1200–1274 г.) имат съкратен вариант на ат-Туси, направен през 1475 година. Единият от изложените ръкописи е препис именно на този съкратен вариант и е направен в края на XVII век. Постъпил е от Видинската вакъфска библиотека, от книжната колекция на видинския комендант Идрис паша. Другият ръкопис е на астрономическата таблица Зидж-и Йамини, чиито препис е завършен през 1580/81 година.

Особена наслада на присъстващите доставиха уникалните образци на калиграфското изкуство: преписът на коментара на Свещенния Коран, наречен „Високи дарове“ (Мавахиб-и алийя), ръкописът с осемнадесет миниатюри на „Разкази за пророците“ (Кисас ал-анбийа) и на „Поема за Тимур“ (Тимур-нама), преписът на поетичната творба „Беседата на птиците“ (Мантък ат-тайр) на Фаридаддин Аттар, преписите на  поетичните творби „Зеленчукова градина“ (Бустан) и „Розова градина“ (Гулистан) на персийския поет Сади и на „Диван“ на Хафиз, преписът на поетичната творба „Седем красавици“ (Фафт пейкар) на поета Низами, на историческото съчинение, представящо историята на древноиранските царе „Прелест на летописите“ (Бихдат ат-таварих) на Шукруллах ар-Руми и на съчинението по религиозна история „Освежаваща градина по пътя на пророците, царете и халифите“ (Равзат ас-сафа).

Културното представителство към Посолството на Ислямска република Иран бе подредило кът от две витрини. Първата бе посветена на традиционната софра на Ноуруз „Хафт Син“. Ще напомним, че през 2022 година списание „Дипломатически спектър“, Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Културното представителство към Посолството на Ислямска Република Иран в София, представители на диаспорите на Казахстан и Татарстан и Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН организираха заедно празника Ноуруз под мотото „Празничната софра на Новруз и Благовец“. Повече за това незабравимо събитие може да прочетете на български език ТУК. На английски език ТУК:  

Втората иранска витрина бе посветена на материали за калиграфско писане и няколко калиграфии.

Благодарение на Културното представителство към Посолството на Ислямска Република Иран в София присъстващите имаха възможността да се насладят и на репродукции на всичките 18 миниатюри от „Разказ за пророците“, подредени специално за събитието на стативи, в близост до основната изложба.

На снимката горе: д-р Месуд Ахмади, културен аташе и съветник по културните въпроси в посолството на Ислямска република Иран /вдясно/ и г-н Халил Дуралиев от Културното представителство /вляво/. Фотограф: Стефан Рангелов

Снимките долу са предоставени от Културното представителство към Посолството на Ислямска република Иран в София. На тях: г-жа Валентина Аксентиева, заместник-директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; г-жа Севдийе Али, архивист в отдел „Ориенталски сбирки“ на библиотеката; моменти от събитието