Организирана от Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Културен център „Люлин“ – Столична община,

тя се проведе на 21 март в изложбената зала на Културен център „Люлин“. В нея участваха поети от Литературен клуб „Люлин“ и студенти, изучаващи азербайджански език и култура, като със своето вдъхновение и ентусиазъм те доставиха много знания и удоволствие на публиката от най-големия жилищен комплекс в България.

Празникът бе открит от директора на Културен център „Люлин“ – Столична община, г-жа Йорданка Костова. Тя отбеляза, че вечерта е посветена на три празника: Световния ден на поезията, Пролетното равноденствие и азербайджанския Новруз. Подчерта, че събитието е част от честванията на 30-годишния юбилей на Центъра и че много се радва да връчи на Центъра за азербайджанския език и култура, като партньор на събитието, юбилейната монета „30 години Културен център Люлин“. Г-жа Костова разказа и за най-пролетния български празник Благовещение, свързан с възраждането на природата, като подчерта многото общи черти с азербайджанския Новруз и направи няколко сравнения на обичаите.

Г-жа София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет, сподели, че трихилядолетните традиции на Новруз се различават в различните страни и региони, но за азербайджанците това е много специално честване, което продължава цял месец. Повече за него вижте ТУК

Тя разказа за празничната трапеза на Новруз и за символиката й. Изтъкна също, че през 2009 година Новруз е вписан в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО, а през 2010 година Общото събрание на ООН обявява 21 март за Международен ден на Новруз. 

Самата литературно-поетична вечер бе открита от ръководителя на Литературен клуб „Люлин“ - поета Димитър Милов, който покани всички присъстващи стихотворци да прочетат свои произведения, за да се отбележат хубавите празници. Чухме над 30 стихотворения, които прозвучаха като прекрасна и вълнуваща българска мелодия. Свои творби прочетоха Райчо Русев, Василка Петрова, Даниела Николова, Анна Тодорова, Райна Минкова и други.

След това студентите тюрколози Саша Здравкова, Преслав Цанев и Йолина Петрова изрецитираха стихотворения на азербайджанските поети Низами Гянджеви, Гусейн Джавид и Мирза Алекбер Сабир за пролетта и Новруз байрам на азербайджански език, а момичетата Никол Георгиева и Мелиса Рамадан изпълниха азербайджански народни танци, с което много  зарадваха присъстващата публика.

В края на събитието гостите се почерпиха с традиционните азербайджански сладкиши за Новруз и азербайджански чай, както и с ритуалната българска погача с мед за Благовещение.

Снимките са предоставени от Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.