Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в Република България и Република Северна Македония,

взе участие на 26 февруари 2023 година в зала „Импера“ в София в представянето на книгата на пътешественика Мишо Иванов „Ислямът и последният пророк“. Авторът, почитател на Мароко и неговата култура, е българин, живеещ в Испания. Туроператор и мениджър на туристическа агенция „Андалу“ в испанския град Малага, той е специализиран в организиране на пътувания за малки групи туристи до Мароко и Андалусия.

В книгата си авторът се опитва да хвърли светлина върху живота на пророка Мохамед и неговия принос за възприемането и разпространението на исляма. Авторът акцентира върху идеите и идеалите, защитавани от тази религия, в чиято основа стои свещената книга Коран, сборник с откровения, получени от пророка. Изследванията му се базират върху един от основните й аспекти – толерантността, играеща основна роля в ислямската мисъл и майка на всички човешки ценности за съвместен живот.

На представянето на книгата му Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи произнесе слово, в което сравни Кралство Мароко и Република България, заявявайки, че и двете страни са красиви международни туристически дестинации и модели на толерантност. Те са земи на междукултурен диалог и съвместно съжителство, заради богата им култура и хилядолетна история на мирно съжителство между различни вероизповедания и етнически групи. Ето защо, каза тя, „днешното събитие има за цел да отпразнува този дух на откритост и толерантност, които намират своята същност в ценностите на солидарност, братство, мир и съвместен живот, които Мароко и България споделят с други страни по света“.

В този дух посланикът не пропусна да подчертае оригиналността на мароканския религиозен модел, основан на „Повелителят на вярващите“, фактор на единство и гарант за спазването на принципите и ценностите на исляма в Мароко. Тя  изтъкна усилията на Негово Величество крал Мохамед VI, Повелителят на вярващите, за насърчаване на толерантността и междурелигиозния и междукултурен диалог.

Мароканският дипломат подчерта, че в своята история Мароко винаги е била страна на съжителство, толерантност и съвместен живот между хората от трите монотеистични религии: мюсюлмани, християни и евреи. Този високо оценен модел на взаимодействие е помогнал на страната да запази мултикултурния си произход, като всичко това е признато от Конституцията от 2011 година, позволяваща на Кралството да укрепи своето многообразие, единство, идентичност и космополитизъм.

„Като пазители на многовековно наследство, чиито корени се намират в Африка на юг от Сахара, както и в Европа на север и източните арабски страни, днес мароканците с гордост споделят това наследство като ценност за настоящето, както е било в миналото, за бъдещето на страната си“, добави тя.

В същия дух посланик Закия Ел Мидауи припомни усилията, положени от покойния крал Хасан II, застъпник на мира и диалога между монотеистичните религии, и от покойния крал Мохамед V, който категорично отказа да допусне мароканците от еврейски произход да бъдат пожертвани по време на режима Виши. Крал Мохамед VI, Амир Ал Муминин ежедневно затвърждава тези позиции, превръщащи Кралството в изключение за региона.

„Посещението на Негово Светейшество папа Франциск в Мароко на 30 и 31 март 2019 година свидетелства за силната динамика на отвореност и съжителство, характерна за Кралството“, каза посланикът. Постоянната ангажираност на Мароко към толерантността, диалога и религиозната свобода се отразява и в застъпническата му роля на основател и активен член на Алианса на цивилизациите на ООН (UNAOC). Организация, която отговаря за мобилизирането на националните и международните участници около мира и за пренасянето на неговите ценности в света. Деветата ѝ сесия се проведе на 22 и 23 ноември 2022 година в град Фес. В този дух са създадени две водещи институции за популяризиране на ценностите на толерантния ислям - Институтът „Мохамед VI“, за обучение на имами и проповедници и Фондацията на африканските улеми „Мохамед VI“. Тяхното призвание е да се противодейства на радикализма, който се шири в Африка и да се насърчава исляма на умереността и златната среда.

„В Мароко мирът, толерантността и религиозното съжителство са не само обичайни параметри на ежедневието, но и необратим избор, с който всички са съгласни и споделят единодушно“, заключи Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи.

На свой ред Мишо Иванов взе думата, за да направи исторически преглед на връзките си с Мароко и на причините, които са го мотивирали да напише книгата си като свидетелство за принципа на „съвместното съжителство“ и толерантността, с които са известни Мароко, неговият суверен, крал Мохамед VI, и мароканският народ.

След това присъстващите изгледаха документален филм за туристическо Мароко, в който няколко личности - мароканци и испанци, се изказаха за Мишо Иванов и неговата книга „Ислямът и последният пророк“, похвалиха неговите човешки и професионални качества. Те подчертаха готовността му винаги да помогне на ближния, при всякакви обстоятелства, както и да установи приятелски отношения с местното население, за да вникне по-добре в културата му, а при необходимост, и да се адаптира към нея.

После народният певец Иван Гоцев, един от ветераните и основателите на фестивала „Пирин фолк“, изпълни три песни. Да припомним, че „Пирин фолк“ е фестивал на оригинални песни, базирани на македонския фолклор, който се провежда всяка година през септември в град Сандански. От 2000 година насам, с включването му в културния календар на Министерството на културата на Република България, фестивалът се разраства и утвърждава като международно събитие и място, където се срещат, състезават и общуват творци от България, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

На представянето на книгата „Ислямът и последният пророк“ присъстваха официални лица, експерти, университетски преподаватели, дейци на културата, представители на медиите, бизнесмени, представители на туристически агенции, като г-жа Румяна Любенова (директор на Welcome Travel Ltd.), и членове на дипломатическия корпус.

Материалът е предоставен от посолството на Кралство Мароко в Република България.