На 21 ноември посланикът на Испания - Н. Пр. г-н Алехандро Поланко, се срещна с министъра на образованието и науката на Република България г-н Красимир Вълчев.

По време на срещата бяха обсъдени различни аспекти от двустранното сътрудничество и сътрудничеството в рамките на ЕС, като беше обърнато специално внимание на образованието, науката и обмяната на лектори. Бяха установени области, в които може да бъде задълбочено сътрудничеството. Министър Вълчев подчерта добрата интеграция на българската общност в Испания и изрази задоволство от нарастващия брой на изучаващите испански език в България, които са над 21 хиляди и броят им продължава да расте.

Посланик Поланко и министър Вълчев се ангажираха да задълбочат сътрудничеството през 2020 година, когато ще бъдат отбелязани 110 години от установяването на дипломатически отношения между страните ни.