На 17 септември американският народ отбелязва Деня на конституцията и на гражданството.

Този празник е възможност да размишляваме върху основополагащия документ на нашата нация, подписан на 17 септември 1787 година, и да отбележим тържествено смисъла на това да си гражданин на нашата велика държава. В американските училища този ден се отбелязва с изучаване на гражданството и Конституцията на САЩ – едно от най-забележителните и трайни свидетелства за властта на народа, упражнявана чрез неговата демокрация.  

Считам този ден за възможност да размишляваме върху смисъла на това да си гражданин на Съединените американски щати. Често си мислим за гражданството само като за предоставящо ни права – правото на глас, правото на събиране, правото на вероизповедание – но на мен този ден ми напомня, че гражданството също така предполага важни отговорности. В нашето правителство „на народа, от народа, за народа“ ние сме овластени чрез правата ни, но имаме и дълг едни към други, към нашите общности и към нацията ни като цяло. Изпълнението на тези граждански задължения гарантира, че нашата демокрация ще продължи да функционира и еволюира според променящите се нужди на хората. Някои от тези задължения са ясно определени и простички, например плащането на данъци. Други са по-абстрактни - за да бъдем „ангажирани граждани“ се изисква да сме информирани участници в живота на нашата държава, както на местно, така и на национално равнище и да участваме активно във всички аспекти на гражданския живот.  

Демокрацията и в България, и в Съединените щати преминава през трудности напоследък, но аз вярвам, че тя ще излезе от изпитанията по-силна – и в двете държави – чрез стабилната ангажираност на нашите граждани с техните правителства. Макар че процесът за съставяне на правителство в България може да изглежда дълъг и труден, навсякъде, където съм пътувала из тази забележителна страна, съм оставала впечатлена от гражданската активност на българите и тяхната мотивация да изградят по-добро бъдеще за себе си и своите деца.  

Често пъти съм казвала, че демокрацията е процес, а не крайно състояние, както и че процесът е много по-добър, а резултатите – много по-силни, когато гражданите участват активно в гражданския процес. България отбелязва тридесетгодишнината от приемането на своята конституция тази година и аз насърчавам моите сънародници и българските ни приятели да поддържат своята информираност и политическа ангажираност и да помнят гражданските си задължения. Продължавайте да давате гласност на своите мнения и да настоявате те да бъдат чути. Продължавайте да гласувате!   

Денят на конституцията и на гражданството ни напомня за присъщата сила на всеки един човек да направи нещо значимо и спомогне за промяна. А като човек, станал гражданин на Съединените щати чрез имиграция, аз имам своеобразна гледна точка за силата на гражданството. В качеството си на посланик на Съединените щати в България аз съм преди всичко гражданин, ангажиран в държавна служба за моя народ – най-висшето призвание, към което може да се стреми всеки гражданин. Тази служба, която с удоволствие съм изпълнявала в много държави, не винаги е лесна, но винаги е чест и аз винаги я ознаменувам наново на този важен ден.   

Н. Пр. г-жа Херо Мустафа,

извънреден и пълномощен посланик на Съединените американски щати в Република България

Снимката е предоставена от посолството на Съединените американски щати в Република България.