извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в Република България, по повод отбелязването на 66-ата годишнина от "Трите славни дни" на нейната страна

- Ваше превъзходителство, Мароко празнува Деня на независимостта на 18 ноември, какво значение има това събитие за мароканския народ?

- Тази година, от 16 до 18 ноември, мароканският народ празнува с гордост и ентусиазъм не само Деня на независимостта, но и 66-ата годишнина от Трите славни дни - Завръщането на Краля, Празника на Възраждането и Деня на независимостта. Тези празници символизират победата на общата воля на краля и народа в националната борба за свобода, независимост и единство.

Отбелязването на тези събития заема специално място у мароканците с оглед на техните ценности - патриотизъм и съюз. И е от изключително значение, защото подчертава постоянната мобилизация на монархия, граждани и участници в политическия и икономическия живот на страната и гражданското общество по пътя към модерността, демокрацията, прогреса и социално-икономическото развитие на страната.

Точно на 16 ноември, наречен „Ден на завръщането“, покойният крал Мохамед V и неговият спътник в борбата, покойният крал Хасан II, се завръщат в страната. Дата, която съвпада и с годишнината от неговата интронизация през 1927 година, след смъртта на баща му султан Мулай Юсуф.

Крал Мохамед V свързва завръщането си с победата на народа след дълги години на съпротива и борба, изразена чрез представянето на Манифеста за независимост на 11 януари 1944 година, историческото му посещение в Танжер, белязано от историческата реч, произнесена на 10 април 1947 година, за единството на Мароко и неговата независимост и обжалването на властите на протектората срещу решението за изгнание на суверена и неговото семейство на 20 август 1953 година. Това решение довежда до засилване на борбата и конфронтацията с властите на окупацията, довели до завръщането на крал Мохамед V в родината. Завръщане, което слага край на раздялата, продължила повече от две години /бил е в Корсика, след това и в Мадагаскар/, и което е отбелязано триумфално от мароканския народ, нетърпелив да възвърне свободата и достойнството си.

В тази връзка, за да се увеличи натискът върху колониалната окупация и да се възвърне свободата, покойният крал самопровъзгласява Независимостта с  речта си от 18 ноември 1955 година, като по този начин се продължава празникът на завръщането с празника "the inbiâat" (Възраждането на народа и нацията). Това дава началото на така наречените „Трите славни дни“. В крайна сметка, позовавайки се на фактите, колониалните власти признават независимостта на Мароко на 2 март 1956 година.

Процесът на деколонизация и завършването на териториалната цялост на Мароко продължава и под опитното управление на крал Хасан II, с възстановяването на град Сиди Ифни през 1969 година - град от южните провинции, със Зеления марш през 1975 година, а след това и с възстановяването на провинцията Уед Едахаб през 1979 година.

- След възкачването на престола на крал Мохамед VI - на 30 юли 1999 година, Мароко създава впечатление на модерна, отворена и движеща се напред страна. Какви са политическите и социално-икономическите му постижения?

- Действително, след придобитата независимост, Мароко се впусна много бързо по пътя на изграждането на демократична държава, която да е част от съвременността, която да е в перфектна хармония с историческото наследство и в която политическият плурализъм, културното многообразие и икономическият либерализъм представляват опорни точки.

Днес, под ръководството на Негово Величество крал Мохамед VI, същият дух и същият плам вълнуват мароканците - лидери и граждани. Редовно се определят ясно определени цели и се мобилизират подходящи ресурси в големи проекти за стратегическо развитие, както на ниво инфраструктура, така и на социално-икономическо ниво. Модерно Мароко е в непрекъснато строителство. Сред тези водещи проекти можем да посочим следните:

         - Национална инициатива за човешко развитие (НИЧР) и разширяване на социалната закрила

НИЧР, стартирана на 18 май 2005 година от Негово Величество крал Мохамед VI, чиято 2-ра фаза продължи от 2011 до 2015 година, помогна за намаляването на бедността и социалното изключване, за създаване на динамика в насърчаването на човешкото развитие, за признаване на човешкото достойнство и укрепване на социалното сближаване. Що се отнася до 3-та фаза на НИЧР - от 2019 до 2023 година, тя дава възможност основно да се стимулира темпото на изпълнение на различните проекти от предходните две фази, за да се постигнат поставените цели чрез иновативни подходи и по-добра перспектива за човешкото развитие в неговото устойчиво измерение. Това е програма за развитие на общността, при която, жителите от целевите градски и селски общини изразяват своите нужди по отношение на оборудване и социални услуги и получават подкрепа за дейности, генериращи доходи, изграждане на капацитет и социално оживление. НИЧР възнамерява да засили действията на държавата и местните общности, без обаче да замества програмите на министерствата или плановете за икономическо и социално развитие на местните общности. За тази цел тя предлага допълнителен капацитет за финансиране на действия, позволяващи бърз и устойчив растеж на индексите на човешкото развитие до значителни нива.

Системата за социална защита също е социален проект par exellence, който дава възможност за разширяване на медицинското покритие до всички социални слоеве, включително самостоятелно заетите лица, и се разширява, като обхваща и студентите след 2016 година.

Днес текат дискусии относно стратегията за създаване на национална интегрирана система за социална закрила, необходимост, която все повече се усеща с нарастващото значение на медицинските нужди след здравната криза, дължаща се на пандемията COVID-19.

В този контекст, разчитайки на собствените си ресурси, Мароко дава добър пример за единство, организация и мобилизация. Подходът, възприет от Кралството, се отличава със своя проактивен характер, последователност и всеобхватност. Той съчетава необходимостта от спазване на здравните ограничения с икономическите и социалните предизвикателства. Под опитното ръководство на Негово Величество крал Мохамед VI Мароко се справя с това изпитание с решителност, спокойствие и мъдрост. И днес резултатите са обнадеждаващи - 22 500 000 души са напълно ваксинирани (с 2 дози), което представлява 60,9% от населението, 1 570 000 са получили 3-та доза. До момента са направени 48 400 000 дози.

       - Укрепване на инфраструктурата

От възкачването си на престола през 1999 година, Негово Величество крал Мохамед VI е дълбоко загрижен за укрепването и диверсификацията на инфраструктурата, стълбовете на цялото социално-икономическо развитие. В тази връзка през последните две десетилетия се наблюдава разгръщане на голяма мрежа от стратегически инфраструктури, сред които са:

- Пристанището Tanger Med , пуснато в експоатация през 2007 година, в което са вложени 78 милиарда дирхама публични и частни инвестиции, което представлява индустриален център с капацитет от 9 000 000 контейнера, 7 000 000 пътници, 1 000 000 превозни средства, 700 000 камиона международен пътен транзит, свободни логистични зони за повече от 1 100 компании, и което е с годишен експортен оборот от над 5,9 милиарда долара. Мароко продължава да утвърждава своето лидерство чрез този изключителен проект в африкански мащаб като най-свързаната страна по море;

- Разширяването на магистралната мрежа, която към днешна дата достига общо над 1 800 км и която играе важна роля за свързаността на големите мегаполиси;

- Развитието на железопътните връзки, по-специално пускането в експлоатация, през ноември 2018 година, на високоскоростна линия с дължина 186 км, първата връзка в мароканския проект LGV, като целта е до 2030 година страната да има 1 500 км високоскоростна железопътна линия.

С тези постижения Мароко се превърна в регионален икономически „хъб“ - на 1-во място в Северна Африка, на 3-то в Африка и на 6-то в арабския свят по отношение на инфраструктурата.

В южните марокански провинции също е установен нов модел на развитие, в който държавата играе структурираща роля по отношение на инфраструктурата чрез ефективния достъп на гражданите до основни услуги и в борбата срещу бедността. Този план (2016-2021 г.), лансиран от Негово Величество крал Мохамед VI на 6 ноември 2015 година, е с бюджет от 77 милиарда дирхама, после увеличен до 85 милиарда (близо 9,4 милиарда милиарда долара). Той има за цел да ускори развитието и социално-икономическата интеграция на Мароканска Сахара. Тази програма е структурирана около проекти като: скоростната магистрала Тизнит-Лааюн-Дахла (сухоземен път), рибарското пристанище Ламхиризи, пристанището Дaхла на Атлантическия океан. Създаването на морска линия за крайбрежно корабоплаване, предвидена за стоки, свързващи Казабланка и Дахла, повторното отваряне на две морски линии, свързващи Канарските острови с Тарфая, от една страна, и с Лааюн, от друга, също са предвидени в тази програма. Към това се добавя и изграждането на университетски болничен център в Лааюн и технически полис във Фум Ел Уед. Тази програма включва различни програмни договори за изпълнение на повече от 700 проекта. До края на декември 2020 година са завършени около 179 проекта и в момента са в оперативна фаза на обща стойност от 13,2 милиарда дирхама, 336 проекта са в процес на завършване, а 236 други, снабдени с бюджет от 25 милиарда дирхама, са в начална фаза.

Южните марокански провинции, подкрепени от този план за развитие, предизвикаха интереса на няколко приятелски държави, които наскоро отвориха свои консулски представителства в Дахла и Лааюн, в знак на признаване на мароканския суверенитет над Сахара, и в перспектива юг-юг икономическо сътрудничество от тези градове, предназначени да се превърнат в континентален хъб.

        - Възобновяеми енергии

Мароко заложи на националното и възобновяемото производство на енергия - на хидравличната енергия, с политиката за изграждане на язовири, започнала при управлението на крал Хасан II и продължила след възкачването на Негово Величество крал Мохамед на трона на славния му прародител, на вятърната и на слънчевата енергия. Повишеният интерес към развитието на нови възобновяеми енергийни източници доведе до откриването на комплекса Нур Уарзазат - първият слънчев проект, разработен в рамките на Мароканската енергийна стратегия, насочен към увеличаване на дяла на възобновяемите енергийни източници в националния микс на електроенергия до повече от 52% до 2030 година. Благодарение на тази кралска визия страната също е ангажирана с екологичния преход, целящ въглеродна неутралност. Освен това Мароко беше домакин на COP 22 за изменението на климата в Маракеш през ноември 2016 година, а Негово Величество крал Мохамед VI взе участие в „Срещата на върха за планетата“ (Париж, 12 декември 2017 година).

      - „Зелено Мароко“ 

През април 2008 година мароканското правителство стартира амбициозна програма за развитие на селското стопанство, известна като план „Зелено Мароко“ (PMV), която поставя селското стопанство сред приоритетите на страната. Основната цел на този план е да го направи работещ сектор, способен да се превърне в двигател на икономиката. Втората му цел е да се бори с бедността и да поддържа населението в селските райони. Частните инвестиции, придружени от публична помощ, ако е необходимо, са ключов фактор за развитието на селското стопанство. Всички сектори са загрижени да запазят териториалните и социални баланси, вземайки се предвид аспектите, зачитащи околната среда. Изпълнението на този план допринесе значително за устойчивото развитие на селскостопанския сектор. Всъщност планът „Зелено Мароко“ позволи на икономическо ниво да се удвои селскостопанския БВП през периода между 2007 и 2018 година. По подобен начин приносът на селското стопанство към растежа на БВП се е увеличил от 7% през десетилетието от 1998 до 2008 година на 17% през десетилетието от 2008 до 2018 година.

      - Нов модел на развитие

Воден от желанието да въведе нов модел на развитие в съответствие с промените в страната и предизвикателствата, породени от глобализацията, и преди всичко от това да намери адекватни отговори на належащите изисквания и нарастващите нужди на гражданите, на 12 декември 2019 година Негово Величество крал Мохамед VI създаде Специална комисия по модела на развитие, съставена от изтъкнати личности с доказан опит и умения. Тази комисия организира серия от прослушвания, семинари, срещи и колективни разсъждения, включващи всички сили на нацията в един подход, който е едновременно приобщаващ и с колективно участие, като целта е да се направи неутрална диагноза, разпознаваща силните и слабите страни, която да събира жалби, забележки, виждания, но преди всичко предложения и начини за реформи.

Този процес на разширени консултации доведе до доклад от голямо значение, представен на Негово Величество Краля на 25 май 2021 година, определящ етапите на новата национална стратегия към очакваните цели, дефиниране на стратегическия избор и извеждане на механизмите за повишаване и включване на заинтересованите участници, както и на всички марокански граждани.

Сред целите на този нов модел са: удвояване на брутния вътрешен продукт на глава от населението до 2035 година; овладяване на основното обучение в края на началния цикъл от повече от 90% от учениците; увеличаване на броя на лекарите на жител, за да се достигнат стандартите на СЗО; 20% намаление на делата за неформална заетост; увеличение на процента на участие на жените - до 45%, в сравнение с 22% през 2019 година; степен на удовлетвореност на гражданите от администрацията и обществените услуги с повече от 80%.

- Мароко наскоро организира избори, които доведоха до назначаването на ново правителство, кажете ни нещо по този въпрос.

- Нека припомним, че през 2011 година крал Мохамед VI обяви поредица от конституционни реформи, одобрени с референдум, които доведоха до нова конституция, позволяваща разделение на властите, независимост на съдебната власт, укрепване на парламента и правомощията на министър-председателя, назначен измежду членовете на политическата партия, която е на първо място в законодателните избори.

На 8 септември 2021 година в Мароко се проведоха тройни избори - законодателни, регионални и общински, организирани с успех. Процентът на участие в това гласуване, което се проведе в разгара на пандемията COVID-19, беше най-висок в южните провинции, в сравнение с другите региони на Кралството, като се знае, че на национално ниво той е 50,18%. Този процент достигна 66,94%  в Лааюн-Сакия Ел Хамра, 63,76% в Гюелмим-Уед Нун и 58,30% в Дахла-Уед Еддахаб, което засилва усещането за принадлежност на населението от териториите на Мароканска Сахара към страната на произход - Кралство Мароко.

Крал Мохамед VI назначи на 7 октомври 2021 година ново правителство, състоящо се от двадесет и четири министри, от които седем са жени (при само четири в предишното), ръководено от лидера на партията, спечелила изборите.

Отбелязвайки, както обикновено, историческата 66-годишнина от Трите славни дни с толкова плам, мароканците още веднъж показват своята твърда убеденост за запазване на териториалната цялост на страната и непоколебимата си привързаност към модела на демократичната държава, снабдена с представителни институции, отразяващи културното разнообразие в неговата цялост, а също и непрекъснатата си ангажираност да посрещат предизвикателствата както на развитието, така и на глобализацията и модернизацията.

Снимка: „Дипломатически спектър“