От 16 декември 2022 година до 19 март 2023 година в Националната галерия/Двореца, могат да бъдат видени творби на Жорж Папазов -  известния български художник,

чийто творчески път го отвежда от Ямбол до Париж. Мащабната изложба отбелязва 50-годишнината от смъртта му и е първата сериозна негова ретроспектива в България след изложбата „Жорж Папазов. Творби от фонда на музея „Пти-Пале“, Женева“ през 1988 година в София.

Жорж (Георги) Папазов е роден през 1894 година в България и умира през 1972 година във Ванс, Франция. За 78 години той извървява дълъг път от Ямбол до големите европейски столици. Живее в Прага, Виена, Мюнхен, Берлин и Париж, където се установява през 1924 година. Според издадения през 1982 година в Париж „Речник на сюрреализма“, на писателя и историка на изкуството Едуар Жагер, „Папазов безспорно е един от предшествениците на това, което днес наричаме „абстрактен сюрреализъм“ от средата на 20-те години, редом с Миро, Ернст, Малкин и Масон“. Неговото творчество се свързва и с експресионизма, кубизма, фовизма и дадаизма. Безкрайната фантазия му отрежда пътешествия в различни стилови направления и в разнообразни зони на съзнанието. Колкото и да е трудно да се категоризира само в едно течение, със сигурност Жорж Папазов носи откривателския и експериментаторски дух от първата половина на ХХ век.

Кураторът д-р Мария Василева включва в експозицията над 100 произведения - живопис и рисунки, от Националната галерия в София, Художествената галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол, Асоциацията на приятелите на музея „Пти Пале“ в Женева, Швейцария, Националния музей за модерно изкуство в Загреб, Хърватия, както и от корпоративната колекция на Universal Investment Advisory SA, Женева. Повечето от тях се показват за първи път в България. Мария Василева отбелязва: „Жорж Папазов е типичен пример за универсалните движения от първите десетилетия на ХХ век, когато границите са условност и изкуството е мощен обединяващ инструмент. Неговото творчество и днес свързва няколко държави и продължава многоезичния диалог за истинските ценности.“

Експозиционният дизайн на архитектите Кирил Асс и Надя Корбут следва в седем зали на втория етаж в Двореца хронологично и тематично прочита на творчеството на художника в контекста на европейския сюрреализъм. Зрителите могат да видят някои от най-ранните му рисунки, създадени в Прага или провокирани от срещите му с германските експресионисти в Мюнхен и Берлин, както и фротажите и композициите с пясък от 1920-те години. Включени са творби, вдъхновени от българската фолклорна традиция: „Престилката“ (1927), „Пожар“ (1925-1926), „Композиция“ (ок. 1925), „Българската сила“ (1928).

Централно място заемат портретът на майката на художника, както и картини, посветени на приятеля му Андре Дерен. Представен е и портрет на Жорж Папазов от Дерен. Един от акцентите в експозицията е версията на Папазов от 1957 година на картината на Анри Русо „Спяща циганка“ от 1897 година. Тя е съпътствана от разработваните по това време серии „Циркови кучета“ и „Гладиатори“.

Голямо вдъхновение художникът намира в морето и създава редица произведения с морски сюжети, както и пейзажи от областта Дордон във Франция. Важна част в творчеството му заема и серията „Къпещи се“, върху която той работи от 1920-те до 1960-те години. Специално място е отделено на картините от серията Éclaireurs („Осветители“), свързана със спомените от войната и войниците-разузнавачи, които осветяват бойното поле с фенери, за да проучат състоянието на фронта. От гледна точка на стила тези произведения представляват оригинален принос, в който могат да бъдат открити следи от кубизма, футуризма и сюрреализма. Дълбокият им символен характер предопределя използването на названието на серията за заглавие на изложбата.

Мария Василева е автор на богат каталог (на български, френски и английски език), в който са включени непознати произведения и неизвестни факти за творчеството на Жорж Папазов. Изследването поставя художника в контекста на най-актуалните течения в световното изкуство от първата половина на ХХ век и проследява активното му участие в тях, както и ролята, която има за утвърждаването им. Националната галерия издава каталог (на български и английски език) с произведения на Жорж Папазов от нейния фонд. В книжарниците на Двореца и Квадрат 500 ще се продава и преведената автобиография „Жорж Папазов. По стъпките на художника“ (с оригиналното заглавие: „Sur les pas du peintre. Suivi de documents et témoignages“, Galerie de Seine, Paris, 1971).

Паралелно с изложбата в Двореца, в зала 7 на Квадрат 500 – традиционното място на картините на Папазов в представителната експозиция на Националната галерия, могат да бъдат видяни гостуващи негови творби от художествените галерии в Сливен и Ямбол.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и с любезното съдействие на Георги Василев и Universal Investment Advisory SA, Geneva.

Снимките са предоставени от Националната галерия/Двореца.

1. Пейзаж от Дордон, 1931, маслени бои върху платно, 61х50 см, Национална галерия

2. Форми, откъсващи се от земята, 1934, маслени бои върху платно, 54х65 см, Национална галерия

3. Пейзаж от Дордон II, 1931, маслени бои върху платно, 116х89 см, Национална галерия

4. Любов на плажа, 1929-1933, маслени бои, платно върху картон, 34х46 см, Национална галерия

5. Пратеници, 1935, маслени бои върху платно, 34х26 см, Национална галерия

6. Портрет на майката на художника, 1924, маслени бои върху платно, 100х81 см, Национална галерия

7. Композиция, ок. 1933, маслени бои върху платно, 26.5х34.5 см, Национална галерия