На 26 февруари в двора на Регионалния етнографски музей – Пловдив се състоя официалното откриване на консервираните и експонирани структури от хамама в двора на къща Куюмджиоглу,

в която днес се помещава музеят.

Най-новото откритие в двора на Регионален етнографски музей – Пловдив е хамам от османския период (XVI – началото на XVIII век). Той беше разкрит при фасадната реставрация на сградата през 2017 г. Проучването показа, че по време на изграждане на къщата на Аргир Куюмджиоглу (1847 г.) сградата на хамама е била вече полуразрушена. На място са идентифицирани три помещения от него, разположени последователно едно след друго.

Разкритите и експонирани останки представят характера на градежа, а частично съхранените оригинални мазилки от вътрешността на хамама са интегрирани в общото консервационно решение.

Материалът е предоставен от Регионален етнографски музей – Пловдив.

На снимката горе: г-н Пламен Панов, зам.-кмет на Пловдив по «Култура, археология и туризъм» и г-н Ангел Янков, директор на Регионален етнографски музей – Пловдив, на откриването на консервираните и експонирани структури от хамама в двора на къща Куюмджиоглу

Долу: моменти от откриването. Сн. 3. Г-жа Стана Бозаджиева, архитект и проектант, чиито екип е реставрирал структурите от хамама, г-н Пламен Панов и граждани на Пловдив по стар български обичай са посрещнати с питка, мед и шарена сол на входа на музея.