Създадени по различно време, те придобиха цялост и завършеност в колекция през последния месец, благодарение на инициативата на Столична община „Солидарност в културата“.

Техен автор е младият художник Яне Гаджев, който вече девета година е изкушен от изкуството на метала, област, към която пристъпва с любопитство и с траен интерес - първоначално като ученик в Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“, а впоследствие и като възпитаник на специалност „Метал“ на Националната художествена академия. Дипломирането му преди броени дни като бакалавър по метал съвпада с най-объркания, сложен и „дистанциран“ период от нашето съвремие.

През последните месеци думата маска се свързва почти еднозначно с нейната предпазна медицинска фукция. Също толкова еднозначна е и хипотезата за китайския генезис на вируса, предизвикал световната пандемия. Проектът „Маски“ е опит за художествена опозиция на тези клишета, защото представя серия маски, инспирирани от източната традиция и стилистика, с образност, близка до тази на различни древни азиатски божества. Интерпретирана е и символика, произхождаща от тибетската будистка традиция като черепите, които изразяват всеприсъщата преходност на всички явления, като третото око, показващо изначалната мъдрост. 

Технологично обектите са изпълнени от метал (мед и сребро) и емайл и имат характеристиката на миниатюри. Техните размери са от 3 до 5 см и самото им естество предразполага към вглеждане, към близост.

Заснемането им в едър план позволява да бъдат забелязани и разгледани детайли, неуловими за невъоръжено око, сложни колоритни решения, както и да бъдат проследени трансформациите, през които преминава материалът емайл в процеса на работа.

„Маски“ е многолик проект, чието битие е едновременно и веществено, и виртуално, а присъствието му в дигитална среда е възможност за обратна връзка, за скъсяване на социалната и емоционалната дистанция. И преди всичко - обещаващо начало на диалог с публика, значително надвишаваща обичайните зрители на една изложба.

Проектът „Маски“ е реализиран с подкрепата на Столична община, в рамките на инициативата „Солидарност в културата“.

Снимки: личен архив на Яне Гаджев

Горе: творбата му „Очи“

Долу: три от маските; Яне Гаджев