Фотографската изложба на новия извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България,

открита на 10 август на Моста на влюбените – Националeн дворец на културата, бе тържествено закрита на 27-ми в присъствието на автора й.

Мъглата я знаят (и често я проклинат) всички. На пръв поглед може да ви се стори, че разпръснатите във въздуха малки капчици вода или миниатюрните кристалчета лед, които значително ограничават видимостта, не трябва да бъдат предмет на фотографията, за успеха на която видимостта е едно от главните условия. Тази изложба обаче показва, че мъглата може да бъде цветен, живописен воал, който може да обгърне човека, да го очарова и пренесе в един разноцветен, приказен и нереален свят.

Мачей Шимански – професионален дипломат, понастоящем започва своята мисия като извънреден и пълномощен посланик в Република България. Голям любител на природата, основен обект на неговите интереси са птиците, които наблюдава повече от 30 години. Автор е на много снимки, публикувани в атласи, книги и списания (включително в National Geographic). Представя своите работи на десетки изложби. Макар че птиците са в центъра на вниманието му, той не пропуска да снима всичко, което му изглежда красиво и интересно. Снима пейзажи, архитектура, диви (и домашни) животни, растителния свят, а когато няма други интересни обекти, снима хора.

Материалът е предоставен от Полския институт в София.

Снимки: архив на Полския институт

Горе: Н. Пр. г-н Мачей Шимански, извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България и г-н Ярослав Годун, директор на Полския институт в София, на закриването на изложбата