На 23 юли, в чест на „Революцията от 1952 г.“, египетският народ празнува деня, отбелязващ началото на пътя към национална независимост и модернизация на египетската нация.

Тази народна революция все още представлява движеща сила за преследването на по-добро бъдеще за милиони египтяни.

В хода на историята както българската, така и египетската цивилизация се радват на много възможности за контакти и обмен. Те допринасят за човешката цивилизация като цяло и споделят общо наследство, свидетелство за историческите връзки между двата народа. Освен това историческият опит и дълбоко вкорененото цивилизационно взаимодействие позволяват на двете страни да се възползват от натрупаната мъдрост на своите предци, да проектират знанията си и да споделят съответния си опит в полза на своите по-големи региони и света.

След установяването на дипломатическите отношения между двете страни преди повече от 90 години, Египет и България развиват по-силни връзки на приятелство, основани на взаимно уважение, общи ценности и споделени интереси. И двете страни продължават да признават важната роля една на друга. От една страна, България е водеща страна на Балканите, членка както на Европейския съюз, така и на НАТО. Египет, от друга страна, е голяма регионална сила в Близкия изток, Средиземноморието и африканския континент.

През последните години силната политическа воля на ръководствата на двете страни се обедини, за да създаде нова динамика, допринасяща за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството между тях. Бяха проведени важни двустранни срещи, включително и между Н. Пр. г-н Абдел Фатал ел-Сиси, президент на Арабска република Египет, и Н. Пр. г-н Кирил Петков, министър-председател на България, в Брюксел на 18 февруари 2022 година. Тази среща даде тласък на отношенията ни и отвори хоризонти за засилване на сътрудничеството в различни области като: енергетика, антикорупция, иновации, информационни технологии, сътрудничество в областта на сигурността и търговията, по-специално на тази със селскостопански продукти. Посолството на Египет в София има желание да следи активно резултатите от срещата, за да гарантира пълното изпълнение на договореното за по-нататъшното развитие на сътрудничеството ни.

Като практическа проява на политическата воля двете страни се договориха да стартират Висша правителствена комисия и Египетско-български бизнес съвет. Освен това те са ангажирани да сключат редица меморандуми за разбирателство, които ще засилят връзките в различни области като: отбрана, енергетика, образование, култура и научни изследвания.

През последните години двустранните връзки са в период на разширяване, като търговските отношения отбелязаха оборот от 1,3 милиарда щатски долара през 2019 година. Инвестициите също се увеличават, като все повече египетски инвеститори проучват възможностите на по-широките пазари на България и ЕС в сектори като строителство, селско стопанство и енергетика. Българските инвеститори отвръщат, като инжектират инвестиции на египетския пазар, основно в IT и сектора на услугите.

В Египет започна много амбициозна програма за икономически реформи, въплътена в „Стратегията за устойчиво развитие: Визията на Египет 2030“. Тя се фокусира върху подобряването на бизнес средата за привличане на повече преки чуждестранни инвестиции, повишаването на устойчивостта и ефективността на египетската икономика и подобряването на социалното сближаване. За тази цел египетското правителство започна през 2015 година прилагането на национална стратегия за развитие, основана на визия за модернизиране и надграждане на инфраструктурата и основните сектори на икономиката, включително промишлеността, селското стопанство, енергетиката и услугите. Освен това са в ход мега национални проекти за изграждането на нова административна столица и на 14 други големи града в различни региони на Египет. Проектите за земя разширяват земеделската земя с около 2 милиона декара.

Египетското политическо ръководство не се концентрира само върху физическото развитие на инфраструктурата и икономическите сектори, но също така дава висок приоритет на социалните програми, модернизирането на образованието, разработването на национална система за здравно осигуряване и умножаването на строителството на социални жилища за задоволяване на нарастващите нужди на населението. Тази визия е отразена в „Инициативата за достоен живот“, целяща постигане на незабавна и спешна намеса за почитане на египетските граждани и гарантиране на тяхното достойнство и правата им да се радват на достоен живот. Инициативата представлява модел на интеграция и консолидация на усилията между националните държавни институции, институциите от частния сектор, гражданското общество и партньорите за развитие, работещи в Египет. Тя се стреми да предостави интегриран пакет от услуги, включително различни здравни, социални и жизнени аспекти за около 50 милиона египтяни. Целта на Инициативата за достоен живот включва преодоляване на разликата в развитието между градските центрове и селата и техните зависимости, инвестиране в човешкото развитие и повишаване на уменията на целевите граждани.

В тези предизвикателни времена, пред които е изправена глобалната общност и международната система, Египет следва политика, която укрепва мултилатерализма, основан на сътрудничеството и мирното взаимодействие на нациите. Повече от всякога светът се нуждае от единство и солидарност, за да се справи със сложните предизвикателства отвъд границите. В това отношение здравните предизвикателства, несигурността и недостига на храни, недохранването, нарастващите цени на енергията, прекъсванията на мрежите на веригата за доставки и нарастващата инфлация в световен мащаб представляват набор от предизвикателства, които изискват общ отговор.

Още веднъж египетското посолство в София очаква с нетърпение да задълбочи дългогодишното приятелство между България и Египет и да проучи различни пътища за по-нататъшно ползотворно сътрудничество между двете правителства и двата народа.

Н. Пр. г-н Халид Ибрахим Емара,

извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България

Снимката е предоставена от Посолството на Арабска република Египет в Република България. На нея: Н. Пр. г-н Халид Ибрахим Емара, извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България