Центърът за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проведе конкурс за детска рисунка „Аз познавам Азербайджан“.

На 18 октомври 2021 година се отбелязва 30-годишнината от възстановяването на независимостта на Азербайджан. На тази дата, през 1991-ва, е бил приет Конституционния акт за държавна независимост на Република Азербайджан, с който страната възстановява независимостта си.

По този повод Центърът за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проведе в България конкурс за детска рисунка - „Аз познавам Азербайджан“, за деца от 6 до 18 години. Той цели да предизвика техния интерес към Азербайджан и неговата богата култура и традиции, както и към специалността „Тюркология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, където се изучават азербайджански език и култура.

Центърът е получил над 60 рисунки на деца от различни краищата на България. Те са направени на картон с размери 35х50 см, като малките художници са използвали различни техники на рисуване: моливи, водни и акрилни бои, графити, пастели и т.н. В рисунките си децата показват разнообразните традиции и обичаи на азербайджанския народ, историческите и културните паметници на Азербайджан, мултикултурността на страната.

Всички получени творби са публикувани в он-лайн галерията на Фейсбук страницата на The Center of Azerbaijani Language and Culture at Sofia University, а по-нататък те ще бъдат излагани по време на различни събития на Центъра.

Материалът е предоставен от Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.