На 11 октомври Н. Пр. г-жа Пуджа Капур, извънреден и пълномощен посланик на Република Индия в Република България,

даде прием в резиденцията си в Бояна по повод 55-годишнината на Програмата за техническо и икономическо сътрудничество на Индия /ITEC/. Официално тя е въведена на 15 септември 1964 г. и датата е определена за Ден на ITEC. Програмата е напълно спонсорирана от индийското правителство и в нея са поканени като партньори над 160 държави. А индийските мисии в партньорските страни, сред които е и България, дават приеми по повод Деня на ITEC в удобно за тях време през годината.

И този път гости на Нейно превъзходителство бяха българи от различни обществени сфери, участвали в обученията по Програмата през последните години, приятели на Индия, журналисти. Те бяха приветствани от Н. Пр. г-жа Пуджа Капур и от генералния директор на Генерална дирекция „Двустранни отношения“ на Министерство на външните работи на Република България г-н Христо Полендаков. После някои от преминалите курсовете по ITEC споделиха впечатленията си от преживяното в Индия с останалите присъстващи. Те разказаха за придобития опит и новите неща, които са научили благодарение на Програмата, за създадените контакти, за докосването до индийците и тяхната култура. Общо бе мнението, че трябва да се срещат по-често в структуриран формат и да предприемат няколко нови инициативи.

Снимки: посолството на Република Индия в Република България