Обръщение на Н. Пр. г-н Мануел Корчек, извънреден и пълномощен посланик на Словашката република в Република България, по повод националния празник на страната

Уважаеми читаталки,

Уважаеми читатели,

Благодаря на главния редактор г-жа Екатерина Павлова за предоставената възможност да се обърна към читателите на реномираното издание „Дипломатически спектър“ по повод националния празник на Словашката република – Деня на конституцията. За мен е чест да споделя някои мисли относно 28-те години от приемането на словашката конституция през 1992 година, положила основите за развитието на Словакия като демократична и правова държава.

За гражданите на Словашката република това е едно от най-важните събития на XX век, наред с основаването на първата Чехословакия, Словашкото национално въстание по време на Втората световна война, Първи януари 1993 година, когато е установена самостоятелната Словашка република (след разпадането на Чехо-Словашката федеративна република).

Първата конституция предоставя на нашата млада нововъзникваща държава един надежден компас, сочещ пътя към самостоятелно бъдеще. В тази статия няма да се занимавам с анализ на Конституцията, ще спомена само някои подбрани тези, които смятам за важни, например, от историческа гледна точка преамбюлът й съдържа позоваване на кирило-методиевското духовно наследство, което ни свързва с ценностите на хуманизма и културата. Конституцията ни защитава гражданските права и свободи въз основа на равнопоставеността, достойнството и недискриминирането на всеки човек. Тя гарантира плуралитет на мнения и други политически права. Словакия днес, и благодарение на своята модерна конституция, е активна част от европейския дом и гордо припознава европейските ценности.

Уважаеми дами и уважаеми господа,

юбилеите са и възможност да се обърнем назад.

Макар че с България не сме съседни държави, нас ни свързват духовни мостове още от времето на св. св. Кирил и Методий. Нашите отношения се развиваха и по времето на националната еманципация, и по времето, когато принадлежахме към т.нар. социалистически блок. Съпринадлежността и взаимният респект ни свързваха и в сложната, от много гледни точки нелека политическа, икономическа и обществена трансформация от тоталитаризъм към свобода и демокрация. Тази ни съпринадлежност ни доведе и в общността на единна Европа. Европа, половин век разделена от „Желязната завеса“, но отново обединяваща се. И двете ни държави имат активно и пълноценно участие в този исторически процес. Днес, наред с миналото, ни свръзват общи ценности и отговорността за изграждането на мира, свободата и демокрацията в Европа и в света.

Честите посещения на нашите държавници потвърждават, че и от двете страни има богат потенциал, воля и желание сътрудничеството да се развива във всички сфери от съвместен интерес и на различни нива така, че да бъде от полза на нашите страни и граждани. Като партньори в Европейския съюз и съюзници в Североатлантическия алианс заедно сме изправени пред предизвикателства, които изискват нашата сплотеност, солидарност и единство.

Езиковата близост е добавената стойност на нашите отношения. Основата на нашата културна връзка с България е именно словашкият език. Вече три десетилетия той се изучава във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и малко по-отскоро в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Моята цел е взаимното сътрудничество в сферите на образованието, културата, науката и техниката да стане по-интензивно. С радост мога да отбележа, че от 2018 до 2020 година успяхме успешно да осъществим над 50 стойностни събития (някои от тях в тясно сътрудничество с посолството на Чешката република и с Чешкия център), включително международни научни конференции в Университета за национално и световно стопанство и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Радва ме, че тази година представихме съвместно с организацията Фотофабрика и град София външна изложба за домашното насилие. През август представихме Словакия под мотото Good Idea Slovakia като модерна страна с успешна история. От подготвяните културни събития ше спомена представянето на двореца „Свети Антон“ в централна Словакия, което документира живота и делото на българския цар Фердинанд I по време на пребиваването му в Словакия през 30-те и 40-те години на миналия век. 

В областта на словашкото образование забелязваме интерес на техническите университети към установяване на сътрудничество в областта на науката, изследванията за разработка на автономни превозни средства и иновативна конструкция на автомобилните каросерии.

Само накратко ще скицирам, че фирмите в Словакия са силни основно в машиностроенето, енергетиката, строителството, енвироментални и информационни технологии, както и в автомобилното производство. Взаимната словашко-българска търговия e много жива, обемът през миналата година се увеличи с 10,5 %, до 802 милиона евро.

През септември ще направим забележителните 100 години от установяването на двустранните дипломатически отношения между България и бившата Чехословакия. Словашката република и Чешката република днес са две самостоятелни държави. Но това е толкова важен исторически момент, че тук, в София, решихме съвместно с чешкото посолство да си го припомним с няколко културно-обществени събития. За съжаление, поради актуалните мерки срещу разпространението на коронавируса се наложи да се откажем от голяма част от нашите планове. През октомври обаче ще реализираме съвместна изложба за някои значими жени от словашката, чешката и българската история. Така ще отбележим и важната Година на жената. С това ще отбележим и 100-годишнината на Чехословашката конституция, дала пълни избирателни права на всички граждани, включително на жените. 

Уважаеми приятелки, уважаеми приятели,

В заключение разрешете ми да пожелая на списанието ви да цъфти и просперира, да има много запалени читатели. Специално поздравявам възприемчивите и работливи студенти по международни отношения и дипломация. На всички ви, на редакторите и читателите, пожелавам на първо място крепко здраве, много сили, оптимизъм в живота, инспирация и много лични, служебни, а и академични успехи.

С уважение,

Мануел Корчек

извънреден и пълномощен посланик на Словашката република в София

Снимката е предоставена от посолството на Словашката република в Република България. На нея: Н. Пр. г-н Мануел Корчек, извънреден и пълномощен посланик на Словашката република