Обръщение от г-н Мухаммад Мухаммад, временно управляващ посолството на Сирийската Арабска Република в Република България, по случай националния празник на страната

В събота, на 17 април, сирийският народ отбеляза 75-ата годишнина от Евакуацията на френските колониалисти, докато е изправен пред ожесточената атака на новите окупатори, които водят смъртоносна война чрез своите терористични агенти и икономически санкции срещу сирийците и тяхното препитание.

Аналогията между старите и новите колониалисти може да се обясни най-добре с това, че и едните, и другите нахлуват в страните, за да плячкосват и грабят. Терористите и техните спонсори, които разграбват ресурсите на Сирия, са точно като френските окупатори, които от момента, в който стъпиха в родината ни през 1920 година, започнаха да ограбват сирийските ресурси и реколта и да ги изпращат във Франция.

Най-накрая независимостта беше придобита през 1946 година, благодарение на непреклонната решителност на Сирийската национална съпротива, която по-късно послужи като пример за националната борба в целия арабски свят.

През последните десет години обаче нашият регион премина през изключителни обстоятелства по всички стандарти. Хаос и нестабилност царуваха в много от неговите страни и една от най-важните причини, довели до това, беше появата и разпространението на феномена на тероризма, който удари Сирия, много европейски страни и други държави по света, довеждайки до загуба на много невинни животи. В допълнение към това, имаше и външна намеса във вътрешните работи на страните, независимо дали чрез пряка военна намеса или чрез това, което стана известно като „мека сила“, с цел налагане на специфични програми и постигане на тесни интереси, далеч от интересите и стремежите на народите им, по начин, който нарушава националния им суверенитет, разпоредбите на международното право и принципите на Устава на ООН.

Сирия беше една от най-засегнатите държави от всичко това, особено от бича на тероризма, подкрепен от чужди страни и от опита на последните да задушат сирийския народ чрез налагане на едностранни принудителни икономически мерки, насочени към неговото препитание и в пълна противоположност с всички ценности на човечеството.

Следователно, в тези трудни времена, през които светът преминава, той има силна нужда от подобряване на езика на диалогa и разбирателството между нациите въз основа на взаимно уважение, общи интереси и борба с тероризма по начин, който допринася за постигането на общи стремежи и гарантиране на стабилността и сигурността, които всички търсим.

Установяването на дипломатическите отношения между Сирийската Арабска Република и Република България на ниво посолства датира от 1961 година и те доказаха, че са традиционно стабилни и трайни през годините, въпреки гореспоменатите тежки обстоятелства и задълбочаващата се хуманитарна и икономическа криза в Сирия през последното десетилетие. Не бива да се подценява и ролята на историческите връзки за това – през годините приятелска България топло приветства огромен брой сирийци, за да учат тук, създават семейства и изграждат успешни кариери. От своя страна Сирия изпълни сърцата на многобройните българи, работили там, със спомени и най-топли чувства към сирийската земя и гостоприемството на нейния народ.

През годините Сирийската Арабска Република винаги е потвърждавала своя ангажимент в развитието на двустранните отношения с Република България и желанието си да работи с нея с цел взаимноизгодно сътрудничество на различни нива и в различни области и за ползотворна комуникация и координация във външните работи.

Сирийската Арабска Република искрено вярва, че взаимната политическа подкрепа на международната сцена би осигурила необходимите обстоятелства, които могат да допринесат съществено за по-нататъшното задълбочаване на традиционно добрите отношения между двете страни. Сирия е убедена, че след като и двете страни положат всички необходими усилия за подписване или актуализиране на различни двустранни споразумения, икономическите връзки във всички отрасли отново ще бъдат засилени и укрепени в полза на двата народа и това неизбежно ще доведе до незабавното увеличаване на двустранната търговия и откриване на неизследвания потенциал в търговията със стоки и услуги между Сирия и България.

Сирийската Арабска Република истински вярва, че Република България, като член на Европейския съюз и други международни организации, и като държава, която се придържа към принципите на ООН и международното право, ще заеме балансирана и положителна позиция по отношение на Сирия както на европейско, така и на международно ниво, в полза на двете страни и народи.

Материалът е предоставен от посолството на Сирийската Арабска Република в Република България. На снимката: г-н Мухаммад Мухаммад, временно управляващ мисията