Обръщение на Н. Пр. г-жа Тамара Лилуашвили, извънреден и пълномощен посланик на Грузия в Република България, по повод националния празник на страната

На 26 май Грузия отбелязва деня с най-голямо значение в историята на страната. На този ден през 1918 година е приет Акта за независимост, установяващ Демократична република Грузия след Руската революция от 1917 година. Това е националният празник на Грузия. На тази дата, преди 103 години, страната получава независимост от Руската империя, част от която е била от началото на XIX век.

През последните няколко десетилетия Грузия установява дипломатически отношения с всички европейски държави. Отличните двустранни отношения с европейските партньори са надградени до стратегическо партньорство и са създадени различни формати на диалози на високо ниво.

Днес, Грузия е европейска демокрация, разположена на исторически жизненоважен кръстопът, свързващ Изтока и Запада, Каспийско и Черно море. Днес, Грузия е придобила добър опит в реформирането на икономиката и повишаването на жизнения стандарт на своите граждани. Тя има споделен консенсус относно националните приоритети, включително членството в НАТО и европейската интеграция.

Силните й европейски стремежи се отразяват във все по-тясната й интеграция с Европейския съюз. Страната се превърна в един от най-близките и надеждни партньори на ЕС в съседство. Отношенията ЕС-Грузия през последните години се характеризират с исторически безпрецедентен динамизъм.

Непрекъснатият напредък на страната в политическите и икономическите реформи доведе до безвизов режим за гражданите на Грузия - от 2017 година - като по този начин се откриват нови възможности за бизнес, изследвания, академична работа или културен обмен.

Днес, Грузия продължава да изпълнява ангажиментите си за реформи, насочени към укрепване на нейните демократични институции, подобряване на ежедневието на грузинците и отваряне на нови възможности за по-нататъшно сближаване на ЕС и Грузия, докато тече подготовката за следващата голяма стъпка - присъединяването на страната към Съюза. Държавата ни изрази своя политически ангажимент да подаде официално заявление за членство през 2024 година.

Неотдавнашната световна пандемия се отрази на страната, въпреки че тя вече започна да излиза от рецесията, причинена от COVID-19. Първоначалният отговор на Грузия на пандемията се откроява в световен мащаб. Ключовите фактори, допринасящи за това, бяха бързината на реакцията, политиките, основани на доказателства и широкото социално спазване на мерките, наложени за спиране на заразата. Тази стратегия накара правителството да премине от доброволни препоръки към задължителни ограничения, за да наложи социално дистанциране, завършило с налагането на извънредно положение. Пандемията създаде мощни заплахи за двата конфликтни региона на Грузия - Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, където системите за здравеопазване са с малко инвестиции през последните три десетилетия. Грузинското правителство подчерта готовността си да им помогне в борбата с пандемията.

България и Грузия са свързани от силно приятелство. Те споделят дълга история на традиционно близки и приятелски отношения и активно сътрудничество в много области от общ интерес.

Двете държави са свързани географски: Черно море изгражда естествен мост помежду им, предлагайки уникални възможности, които ще помогнат за укрепването на стабилността, сигурността и икономическото благосъстояние на двете страни и на Черноморския регион като цяло.

Днес Грузия е силна, за да укрепва държавността и да защитава нашите идеали и ценности, за които сме се борили през цялата история.

Честит Ден на независимостта Грузия!

Снимката е предоставена от посолството на Грузия в Република България. На нея: Н. Пр. г-жа Тамара Лилуашвили, извънреден и пълномощен посланик на Грузия в Република България