Обръщение на Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в Република България, по повод националния празник на страната

Рамката на датската демокрация е заложена в Конституционния закон на Дания с набор от основни принципи и правила за обществото. Конституционният закон установява правата и задълженията на отделните граждани, като свобода на словото, свобода на религията и неприкосновеността на правата на собственост. Конституционният закон е най-важният законодателен акт в Дания и всички останали закони трябва да са съобразени с него. Конституцията може да бъде изменена само ако датският парламент и датският народ са съгласни.

Както в много други демокрации, датският Конституционен закон разделя властта на три независими дяла, за да се предотврати злоупотребата с власт. В Дания, датският парламент е законодателната власт, която приема законите на страната. Правителството е изпълнителната власт, гарантираща прилагането на законите. А съдилищата са съдебната власт, произнасяща решения в спорове между граждани и между властите и гражданите.

Конституционният закон на Дания е една от най-старите конституции в света. Изменяна е само няколко пъти, откакто е влязла в сила през 1849 година. Пълната демокрация е въведена с поправката от 1915 година, когато жените получават право на глас. Последното изменение е направено през 1953 година, когато Гренландия официално е деколонизирана.

Конституционният закон на Дания е подписан от Крал Фредерик VII на 5 юни 1849 година. Това слага край на абсолютната монархия в Дания. Следователно тази дата е известна в Дания като Деня на Конституцията и се чества всяка година като национален празник с политически срещи, провеждани в цялата страна.

Днес Дания е конституционна монархия. Управляващият монарх, кралица Маргрете II, няма политическа власт. Тя не се намесва в политическия живот и не изразява политически мнения. Все пак тя изпълнява официални функции, свързани с политическия живот, като например да присъства на откриването на датския парламент, да подписва приетите закони и да назначава официално министър-председателя.

Демокрацията, свободният обществен диалог и равенството се почитат като водещи принципи за обществото. С дълбоките си корени в Конституционния закон, Дания продължава да работи както на национално, така и на международно ниво за напредъка на демократичните ценности и правата на човека.

Снимката е предоставена от посолството на Кралство Дания в Република България.