Обръщение от г-жа Йелена Филипович-Стоянов, временно управляващ Посолството на Черна гора в Република България, по повод националния празник на страната

Скъпи приятели на Черна гора в Република България,

Тази година Черна гора празнува 13 юли - Деня на държавността, под знака на големия юбилей - 81-вата годишнина от Тринадесетоюлското въстание през 1941 година, първото масово въстание в поробена Европа срещу фашизма. Събитие, което потвърди, че размерът на една нация не се определя от нейната численост, нито от площта на територията, на която живее.

Черна гора официално възстанови и потвърди своята държавност на Берлинския конгрес на 13 юли преди 144 години. След това, в края на XIX век, тя придоби репутацията на държава, в която се зачитат правата и свободите на всички нейни граждани, особено на членовете на малцинствените нации. От това време ние наследихме междуетническата хармония, с която днешна Черна гора толкова се гордее.

Тринадесетоюлското въстание е прелюдия към героичната Национално-освободителна борба на югославските народи, чрез която Черна гора възвръща своето национално и държавно име. На сесията, проведена от 13 до 15 юли 1944 година, Националният антифашистки съвет на Черна гора прераства в Черногорско антифашистко събрание за народно освобождение, на което е решено Черна гора, като равноправна република, да бъде част от общността на югославските нации.

Без тези светли дати нямаше да има великия 21 май 2006 година, когато Черна гора възстанови своята независимост след почти век и отново получи международно признание. На демократичния референдум черногорската войнствена нация замени пушката с писалка и за първи път на Балканите създаде държава по мирен път.

Днес Черна гора е надежден съсед, уважаван член на НАТО и лидер в преговорния процес за членство в ЕС. Въпреки всички предизвикателства, европейската интеграция няма алтернатива, защото Черна гора отдавна избра своя европейски път, от който няма връщане назад.

Тук следва да се отбележи непрекъснатата подкрепа на Република България за европейската интеграция на Черна гора, както на политическо, така и на експертно ниво. По-конкретно искам да се спра на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година, когато, преди всичко благодарение на усилията на България, политиката на разширяване беше върната във фокуса на вниманието на страните членки на ЕС.

Днес, в светлината на настоящата политическа ситуация, в която се намира светът, е особено важно да продължим политиката на разширяване на ЕС. Имайки предвид различните етапи на европейска интеграция, в които се намират шестте балкански страни, напредъкът трябва да се основава преди всичко на оценката за напредъка според индивидуалните заслуги.

Черна гора и България наследяват традиционно добри отношения, основани на принципите на откритост, непрекъснато сътрудничество и взаимна подкрепа на регионално и международно ниво. По същия начин нашите страни отбелязват отлично сътрудничество на политическо ниво. Поддържането на интензивни политически контакти на най-високо ниво е показател за близостта и приятелството между двете страни и готовността за по-нататъшно задълбочаване на цялостното сътрудничество. След паузата, причинена от пандемията, политическият диалог на най-високо ниво беше подновен, доказателство за което е посещението на министър-председателя на Черна гора в България на 27 март тази година, както и посещението на президента на България в Черна гора на 11 юли т.г.

Имайки предвид гореизложеното, сега е моментът, в който трябва да се насочат допълнителни усилия за валоризиране на отличните политически отношения чрез по-динамично икономическо сътрудничество. В този смисъл специално внимание трябва да се обърне на инфраструктурната свързаност. По този начин ще се създадат сериозни предпоставки за развитие на сътрудничеството в областта на туризма, културата и по-доброто опознаване на двата приятелски народа, което е от изключително значение.

И накрая, бих искала да поздравя всички граждани на Черна гора с националния празник 13 юли, Денят на държавността!

Снимката е предоставена от Посолството на Черна гора в Република България. На нея: г-жа Йелена Филипович-Стоянов, временно управляващ Посолството на Черна гора в Република България