Обръщение на Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, по повод националния празник на страната

Уважаеми дами и господа, приятели,

Изключително съм щастлив от възможността да отбележим 73-тата годишнина от основаването на Китайската народна република с приятели от различни кръгове в Китай и България. Бих искал да изразя сърдечни благодарности на вицепрезидент госпожа Йотова и на всички приятели за поздравите по случай празника!

Под ръководството на Комунистическата партия на Китай през изминалите 73 години хората от нашия милиарден народ работеха упорито, като един, и реализираха забележителни постижения, приковали погледите на целия свят, а от 18-ия конгрес на Комунистическата партия на Китай през 2012 година социализмът с китайска специфика навлезе в нова епоха. За последното десетилетие, благодарение на ръководството на Централния комитет на партията начело със Си Дзинпин, Китай осъществи нови исторически достижения в политиката за реформи, отваряне към света и модернизация, а неговата икономическа, научно-технологична и комплексна държавна мощ и международно влияние продължиха да нарастват. За последното десетилетие Комунистическата партия на Китай разреши редица ключови за хората проблеми: постигната бе победа в борбата с бедността и в изграждането на общество със средно ниво на благосъстояние; мерките за справяне с епидемията от COVID-19 реализираха важни стратегически резултати и демонстрираха солидарността и единството на цялата страна за преодоляването ѝ; развитието на гарантирането на благосъстояние за хората постигна всеобхватен исторически напредък; продължи усъвършенстването на системата за социално осигуряване на базата на принципите за съвместно изграждане, управление и споделяне.

Уважаеми приятели,

Настоящата 2022 година е знакова в развитието на Китай.

- През тази година ние проведохме успешно Зимните олимпийски и параолимпийски игри в Пекин. Заедно с хората от целия свят, китайският народ се справи с различни трудности и предизвикателства, организира икономична, безопасна и впечатляваща олимпиада, изпълнявайки поетите ангажименти при избора му за домакин на този най-голям спортен форум. За пореден път китайският народ показа воля и решимост да даде принос в насърчаването на олимпийското движение и укрепването на дружбата между народите, както и че има способности и е готов да продължи и занапред по този път.

- През тази година, сблъсквайки се с неочаквани предизвикателства, китайската икономика устоя на натиска и реализира положителен растеж, макар той да не дойде лесно. На фона на сложната международна ситуация и трудните и нелеки задачи, насочени към продължаване на вътрешните реформи, развитието и поддържането на стабилността, Китай предприе комплексни мерки за ускоряване изграждането на новия двуцикличен модел за развитие, в който вътрешният цикъл е основен, а вътрешният и външният се допълват и насърчават един друг. Ние реагирахме ефективно на различни рискове и предизвикателства и реализирахме нови постижения в икономическото и социалното развитие. През първото полугодие БВП на страната достигна 56,26 трилиона юана, нараствайки с 2,5% на годишна база. Китай изнася разнообразни суровини и продукти в множество страни по света, отговаряйки на пазарното търсене. В условията на шокове за глобалната производствена верига и веригите за доставки, както и на засилващите се рискове от стагфлация пред световната икономика, бързото възстановяване на производството в Китай оказва позитивно влияние.

- През тази година ще се проведе 20-ият конгрес на Комунистическата партия на Китай. Той има важно значение в настоящия ключов момент, когато народът ни се е отправил към превръщането на Китай в модерна социалистическа държава и към постигането на втората цел на „двата стогодишни юбилея“. На 20-ия конгрес на Комунистическата партия на Китай ще бъде обобщен опитът от изминалите пет години, ще бъдат очертани насоката, целите и програмата за действие на партията и страната в бъдеще, както и ще бъде избрано ново централно ръководство. Конгресът се очаква с голям интерес и ще бъде следен от страните по света. 

Настоящата 2022 година бе също така година на активно развитие на китайско-европейските и китайско-българските отношения.

- През тази година Китай и Европа продължиха да поддържат стратегическа комуникация и да подобряват взаимното политическо доверие, внасяйки стабилност във все по-нестабилния ни свят. На 23-тата среща на върха „Китай - Европа“, лидерите на двете страни проведоха задълбочен диалог и откровен обмен, подобрявайки разбирането за позициите си и постигайки консенсус и резултати по редица въпроси, както и очертаха стратегически планове за бъдещото развитие на китайско-европейските отношения. Статистиката показва, че търговията между Китай и Европа нараства устойчиво от началото на годината. През първите шест месеца двустранният стокообмен е бил на стойност 420,6 милиарда долара или това е ръст от 8,4% в сравнение със същия период на предходната година, като очакванията са тази благоприятна тенденция да продължи и през цялата 2022 година. Като две големи сили, два големи пазара и два цивилизационни центъра в многополюсния свят, Китай и Европа трябва да съхранят основата на своето партньорство, да поддържат позитивния импулс в диалога и комуникацията помежду си, да търсят консенсус, да задълбочават сътрудничеството и да работят заедно в името на повече стабилност и предсказуемост в днешния неспокоен и променящ се свят.    

- През тази година механизмът за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа отбеляза десетгодишния си юбилей. Независимо от някои „шумове“ и регрес, никой не може да отрече факта, че търговията на Китай с държавите от Централна и Източна Европа е нарастнала средно с 8% за изминалото десетилетие, което е много по-високо от тази с Европейския съюз. Реалностите показаха, че механизмът се превърна във важна движеща сила за развитието на отношенията между Китай и Централна и Източна Европа, допълващ различните двустранни връзки, като и тези между Китай и Европейския съюз. Той също така изигра активна роля за разширяване на многостранната дипломация и прагматичното сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. България е важна част от сътрудничеството по линия на инициативата „Един пояс, един път“ на Балканите. Тя е и водеща страна в Демонстрационната зона за сътрудничеството в областта на селското стопанство и в Глобалния център за партньорство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа. В последните години китайско-българските отношения могат да се похвалят със сериозни успехи, които са символ и образец на енергичното развитие на връзките между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Ние сме готови да продължим да използваме ефективно тази платформа за сътрудничество заедно с българската страна, издигайки прагматичното ни сътрудничество на ново ниво.  

- И тази година епидемията от COVID-19 продължи, но съм удовлетворен, че въпреки това обменът и сътрудничеството между Китай и България във всички области не спря. От началото на годината имах редица срещи с представители на политиката, икономиката, търговията и културата, на които винаги се усещаше твърдата им подкрепа за китайско-българското приятелство. След няколко дни ще отбележим 73-тата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между нашите страни. През този период двете страни винаги са се отнасяли с уважение и равнопоставеност една към друга, а България остана вярна на принципа за „един Китай“. Двустранното ни стратегическо партньорство се обогатява с плодотворно сътрудничество в сферите на икономиката, търговията, културата, образованието, науката и технологиите. За изминалите две години, въпреки влиянието на епидемията, интересът към двустранната търговия не намаля. През първата половина на настоящата година тя обърна тенденцията и обемът ѝ нарасна с 13,1%, до 2,135 милиарда долара. Китай е готов да работи с България за по-нататъшното развитие на двустранните отношения след края на епидемията и реализирането на повече ползи на нашите страни и народи.

Накрая бих искал да изразя своите искрени благодарности на всички приятели, които подкрепят и работят за българо-китайските отношения. Желая ви здраве и благополучие.

Пожелавам могъщество и просперитет на Китайската народна република!

Пожелавам приятелството между Китай и България да бъде вечно!

Благодаря за вниманието!

 

Снимката е предоставена от Посолството на Китайската народна република в Република България. На нея: Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България