Интервюта

Швейцария е сред водещите чуждестранни инвеститори в България, активна е по линия на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, INSAIT, както и в областта на културата

Индия и България споделят топли и приятелски отношения, изградени върху историческо приятелство и споделени ценности като демокрация, плурализъм и откритост

Вярвам, че едно от най-ценните наследства от първоначалните идеали на Революцията, а дори и преди това – от идеалите на мислителите от епохата на Просвещението, е критичният дух

Все по-тясното сътрудничество между Гърция и България и оползотворяването на възникващите възможности могат да бъдат само от полза на двете страни и двата народа