Личности

Приветстваме усилията, които България полага да подпомага бежанците, съдейства да намерят препитание и да се включат в икономическия живот на страната

Вярвам, че всеки опит за дипломация, за сближаване на хората и общностите в огромно пространство като Брюксел, трябва да бъде развиван

Димитър Маринов е български актьор, който живее от 28 години в САЩ. Роден в София, той е отгледан от лелята на своята майка, наследница на богатата фамилия тютюнопроизводители и кожари, Маринови.

Христо Куртев е един от най-известните българи в Париж. И един от най-желаните гости на всяко светско събитие в София.