Обръщение на Н. Пр. г-н Халид Ибрахим Емара, извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България, по повод националния празник на страната

На 23 юли, в чест на Революцията от 1952 година, египетският народ празнува деня, в който се поставя началото на пътя към национална независимост и модернизация на египетската нация. Тази революция все още представлява движеща сила за стремеж към по-добро бъдеще за милиони египтяни, въпреки всички различни предизвикателства по пътя.

Исторически българската цивилизация, една от най-старите в Европа, и египетската са се радвали на много възможности за контакти и обмен. Те са допринесли за човешката цивилизация като цяло и са споделили общо наследство, което е свидетел на историческите връзки, простиращи се чак до модерните времена. Освен това историческият опит и дълбоко вкорененото цивилизационно взаимодействие на двата народа - на Египет и на България, са им позволили да се възползват от натрупаната мъдрост на своите предци и да проектират своите познания и опит в регионите си и в света.

След установяването на дипломатически отношения между двете страни преди повече от 90 години, Египет и България развиват по-силни приятелски връзки, основаващи се на взаимно уважение, общи ценности и интереси. И двете страни продължават да признават важната роля една на друга. От една страна, България е водеща страна на Балканите, както и активен член на Европейския съюз и НАТО, а от друга страна, Египет е основна регионална сила в Близкия Изток, Средиземноморието и Африканския континент.

През последните години силната политическа воля на ръководствата на двете страни се обедини, за да създаде нова динамика, допринасяща за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството между тях. Бяха обменени важни двустранни визити, като тази на Н. Пр. Президента на Република България в Кайро през март 2019 година и тази на H. Пр. Министър-председателя на България в Египет през октомври 2018 и през януари 2020 година. България посрещна министъра на външните работи на Египет - H. Пр. г-н Самех Шукри, през ноември 2018-та, а после министъра на инвестициите и международното сътрудничество през февруари 2019-та и министъра на туризма в Южна България през юни 2019 година.

Като практическа проява на политическата воля на двете страни, при тези посещения стартираха Правителствената комисия на високо ниво, Египетско-българският бизнес съвет, подписаха се редица меморандуми за разбирателство, които ще засилят връзките в различни области, включително в селското стопанство, в търговията и в туризма.

През последните години двустранните връзки са в период на възход, при който търговските отношения отбелязаха оборот от 1 милиард долара през 2017-та и 2018 година. Инвестициите също регистрираха увеличение - все повече египетски инвеститори проучват възможностите за разширяване на пазара в България и ЕС в сектори като: строителство, селско стопанство и енергетика. Българските инвеститори реципрочно инвестират в египетския пазар.

Египет предприе много амбициозна програма за икономически реформи, съсредоточени върху подобряването на бизнес средата с цел привличане на повече преки чуждестранни инвестиции, увеличаване на устойчивостта и ефективността на египетската икономика и засилване на социалното сближаване. За тази цел от 2015 година египетското правителство започна прилагането на национална стратегия за развитие, базирана на визия за модернизиране и надграждане на инфраструктурата и основните сектори на икономиката, включително промишлеността, селското стопанство, енергетиката и услугите. В допълнение се провеждат мега национални проекти за изграждане на нова административна столица и 14 други големи градове в различните региони на Египет. Политическото ръководство се концентрира не само върху физическото развитие на инфраструктурата и икономическите сектори, но също така дава висок приоритет на социалните програми, модернизиране на образованието, разработване на общонационална система за здравно осигуряване и изграждането на социални жилища за задоволяване на нарастващите нужди на населението.

В тези трудни времена, пред които е изправена глобалната общност и международната система, Египет провежда политика, основана на многостранното сътрудничество и мирното взаимодействие на нациите. Повече от всякога светът се нуждае от единство и солидарност, за да посрещне сложните предизвикателства, особено за засилване на глобалния отговор на пандемията COVID-19.

За пореден път египетското посолство в София очаква с нетърпение да продължи и да задълбочи дългогодишното приятелство между България и Египет, както и да проучи всички възможности за по-нататъшно ползотворно сътрудничество между двете правителства и двата народа.

Снимката е предоставена от посолството на Арабска република Египет в Република България.