Култура

Новруз е най-обичаният празник на хората в Азербайджан. Той отбелязва пристигането на пролетта и началото на астрономическата нова година.

Ұлыстың Ұлы күні (най-важният ден на народа), празникът Науръз, е неразделна част от древния тенгриански цикличен календар.

На 25 март в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН се проведе неповторима вечер - „Празничната софра на Новруз и Благовец“.

Посолството на Република Словения в София в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира на 8 февруари вечер, посветена на Деня на словенската култура.

По случай Годината на Станислав Лем и 100-годишнината от рождението на писателя,

Центърът за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проведе конкурс за детска рисунка „Аз познавам Азербайджан“.