Постижения

„Човекът е роден свободен, а той навсякъде е в окови“ - казва Русо. И заедно с Волтер, Монтескьо, енциклопедистите, той подготвя онова мощно движение в умовете и сърцата на французите, известно под името Велика френска революция.

На 19 юни, в рамките на програмата „Галерия на открито“ на Столична община, в Градската градина Посолството на Кралство Дания в Република България

На 27 май в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ настъпи пъстро и радостно оживление.

Посолството на Португалската република в Република България и Португалският културен и езиков център „Камойш София“ организираха изложба,

Извънземни ли са създали културата на „Сансиндуей“? Колко години отне на Китай избавянето на 770 милиона души от бедността?

Виенското колело е един от символите на австрийската столица и на световноизвестния виенски Пратер.