Магическият свят на керамиката ще ви омае, ако посетите Чешкия център в София от 7 април до 5 май 2021 година.

Представените там керамични глазури на Милан Пекарж ще събудят у вас и интерес със своята оригиналност, и възхита със своето изпълнение. Известният чешки дизайнер лично разказа на българската публика за творчеството и  експериментите си при откриването на изложбата му „На повърхността“. Това стана на 7 април, разбира се, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и при контролиран достъп. Куратор на изложбата е Радек Вохълмут, а организатори са Чешкият център и Посолството на Чешката република в Република България.

Милан Пекарж (1980) е чешки международно признат дизайнер на керамика и преподавател във Висшия институт за приложни изкуства в Прага. Повече от пет години се занимава главно с експерименти в областта на глазурите. Авторските му методи съчетават научни знания с интуитивни интервенции и пораждат уникални визуални композиции, възникващи най-често на принципа на кристалния растеж. Художествените изследвания, при които той работи с основни химични елементи и техните съединения, частично залагат и на съвместната работа с Института по геохимия, минералогия и минерални ресурси на Природонаучния факултет в Карловия университет. Интересна част от неговата дейност са разсъжденията му за действието на глазурите по отношение на морфологията и типологията на керамичните обекти. Въпреки че неразделна част от творческата дейност на Пекарж е химико-технологичната основа, успехите при представянето на неговите глазирани артефакти на панаира в Милано и в галериите от Париж до Корея доказват, че е успял да открие и развие, в рамките на традиционните занаятчийски техники, една пренебрегната сфера и то по иновативен начин, имащ способността естетически и качествено да привлече зрителите и колекционерите в интернационален контекст. Въпросът за глазурите става основна тема и на неговия докторат.

Изложбата, подготвена за Чешкия център в София и озаглавена „На повърхността“, е продължение на успешното представяне на проекта в Института за приложни изкуства в Прага през септември миналата година. Концептуално става въпрос за пространствена експозиция от зонален тип с преплетен характер, формирана последователно чрез взаимосвързаното цяло на отделните компоненти, резултати от технологичните изследвания и екперименталната работа на Пекарж. Проектът може да бъде възприет по няколко начина. Единият е като сложна визуална инсталация, основаваща се на динамичните принципи на изложбите на съвременното изкуство. Другият - като възможност да се проследят представените логически единици, които подчертават избрани фази от процеса на създаване – например технологичното или експерименталното мислене, или конкретни формално дефинирани цикли и боравенето с тях. Третият е, разбира се, съсредоточаването върху всеки изложен артефакт поотделно и възприемането му като художествена уникалност без атрибути.

Основните носители на облика са ръчно създадените керамични обекти от три типа. Преди всичко има няколко вида порцеланови вази с различна големина, които авторът детайлно прецизира чрез гипсови форми, което на втори план помага за съживяването на позабравени производствени подходи, славещи се с дългогодишна традиция в Чехия. Отделна категория са и няколкостотинте малки, приблизително еднакви, 12-сантиметрови шишенца, използвани за тестване, т.е. като подложки за нанасяне на ефектни кристални глазури, оцветени с оксиди на никел, кобалт, мед, манган и други елементи. Именно те пресъздават отворения диапазон от възможности и най-вече широтата на темите, които Милан Пекарж наблюдава, както и резултатите от това наблюдение.

Самодисциплината, концентрацията и търпението при отливането на вазите впоследствие компенсира незабавното пластично моделиране на „керамичната мебел“ от екструдирани профили, по-скоро скулптури, отнасящи се до определена морфология или механични подходи, отколкото до домашно обзавеждане в истинския смисъл на думата. Въпреки че практическата им функция също е допустима, което предполага използването им в изложбата като постаменти. Подобно е положението и с цилиндричните обекти, чиито очертаващ се профил напомня античната или средновековната архитектура. Обектите от тази серия също са естествено покрити с глазура и практически използвани като подложки за цветни и структурни интервенции.

Последният типологичен вид е цикълът с фотографски увеличения. Това са снимки на керамични глазури, направени с електронен микроскоп, които не само служат за анализ на химичния състав на кристалите, но дават и представа за вътрешното групиране на структурираната материя. Въпреки че всяка от тях е чисто техническо изображение, наблюдателят може автоматично да я възприеме като активен носител на естетическо качество, подобно на картината.

От специално проектираните постаменти пък става ясно, че именно различието или другите възможности за възприятие са друга неизказана тема на изложбата.

Материалът е предоставен от Чешкия център в София. Снимки: Иво Чупетловски

Долу: На откриването на изложбата чешкият дизайнер Милан Пекарж разказва за своите глазури на Н. Пр. д.ф.н. Лукаш Кауцки, извънреден и пълномощен посланик на Чешката република в Република България и г-жа Дагмар Остранска, директор на Чешкия център в София.